Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Chcete bezproblémovou softwarovou aplikaci? Pak potřebujete vedoucího testů, který skutečně ví, co je třeba testovat a jak.

Vzdělávací program pro vedoucí testování / test manažery

Role vedoucího testování (test manažera) je velmi odpovědná a v projektech často podceňovaná. Cílem vzdělávacího programu je test manažery je připravit kvalifikované pracovníky, kteří dokážou skutečně odpovědně posoudit, zda je připravovaná aplikace připravena do provozu.

Organizace vzdělávacího programu

Vzdělávací programy PDQM jsou obecně stavěny tak, že se jich účastní tým nebo pracovní kolektiv. Protože však řada firem nepotřebuje celý tým test manažerů, ale často jen 1-2, je tento vzdělávací program nabízen i pro individuální účastníky. Program pak kombinuje mentoring se samostudiem a workshopy na konkrétní témata.

Délka vzdělávacího programu je typicky 2-3 měsíce v závislosti na intenzitě práce a rozsahu souběžného mentoringu.

Obsah programu

Témata programu se do jisté míry přizpůsobují konkrétním podmínkám a potřebám; je jiný přístup k testování u manažera na straně dodavatele software a na straně nakupující organizace.

Probíraná témata:

Každé téma je vrozsahu cca 0,5 denního bloku, který zahrnuje seminář a navazující workshop probírající uplatnění v konkrétních projektech.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Vzdělávací program pro analytiky

Vzdělávací program pro manažery

Řízení projektů - vzdělávací program

Vzdělávací program pro test manažery

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt