Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

PDQM ve spolupráci se zkušenými manažery, kouči a psychology nabízí ucelený vzdělávací program pro manažery, Program umožňuje jak individuální vedení jednotlivých pracovníků tak i rozvoj skupin.

Vzdělávací program pro manažery

Cílem programu je umožnit rozvoj managementu na všech úrovních řízení se speciálním zaměřením na rozvoj firemních a týmových kompetencí.

Každý vzdělávací program je individuálně připravován podle potřeb konkrétního manažera nebo organizace. Základními oblastmi vzdělávání typicky jsou

Pro každou z oblastí volíme metodu rozvoje managementu kombinací různých přístupů i s ohledem na individuální potřeby konkrétních manažerů. Kombinujeme standardní postupy:

Proč manažerské vzdělávání s PDQM

Za hlavní výhodu našeho programu považujeme, že všechny formy pro vás zajistí pracovníci s více než 20 lety praxe ve vedení společností, projektů, rozvoji firem a psychologii.

Protože se manažerský rozvoj vždy plánuje individuálně, ozvěte se nám s konkrétními potřebami a my vám připravíme přesnější nabídku.

Vzdělávací program může být individuální nebo i pro větší skupinu manažerů.

Přibuzné kurzy

Pro vedoucí projektů nabízíme speciálně zaměřené vzdělávání projektových vedoucích.

Pravou rukou manažerů jsou analytici a metodici, kteří pomáhají připravovat změny organizace a dohlížejí na dodržování stanovených pravidel. Pro ně je určen program vzdělávání analytiků.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Vzdělávací program pro analytiky

Vzdělávací program pro manažery

Řízení projektů - vzdělávací program

Vzdělávací program pro test manažery

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt