Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Školení pro podporu vývojových pracovníků

V rámci našich kurzů nabízíme kurzy z těch oblastí vývoje, ve kterých jsme dlouhodobě pracovali a získali tak velké zkušenosti. Jednotícím prvkem našich kurzů proto je, že jsou stavěny zejména na praxi a zkušenostech.

Vzhledem k tomu, že naši školitelé sami prošli praxí, jsou výborně připraveni odpovědět všechny praktické otázky, diskutovat konkrétní otázky a pomoci s tím, co projekty potřebují.
Školení, jejichž nabídka je vlevo, tak neobsahuje žádné nudné teoretické výsledky, ale zejména zkušenosti podpořené příklady a návody.

Oblast vývoje software nelze snadno oddělit od souvisejících oblastí. Proto doporučuje podívat se i na nabídku školení pro analytiky a projektové manažery. Oblastí standardů kvality se zase zabývají školení CMMI nebo ISO 26262.

Školení pro testery

S testováním software máme zkušenosti na všech úrovních - od praktické práce testera, přes přípravu testů až po komplexní zajištění kvality. Naše zkušenosti vycházejí z projektů, ve kterých jsme sami testovali nebo na testovací tým přímo či nepřímo dohlíželi.

Sada různě zaměřených školení určených test manažerům, test analytikům i testerům samotným obsahuje nejdůležitější a nežádanější témata. Díky našim zkušenostem jsme připraveni na míru podle potřeb týmu připravit i specializované školení zaměřené na určitou oblast zajištění kvality software a testování samotného. Proto, pokud naše nabídka neodpovídá přesně vaším potřebám, obraťte se na nás a připravíme školení podle vašich potřeb.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

Odhady a hodnocení SW projektů

Metriky při vývoji software

Školení GUI

Školení databází a dat v IS

Plánování a řizení kvality testování

Automatické testování - Selenium

Využívání geolokace v software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt