Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Plánování a řízení testování

Testování a řízení kvality je v mnoha IT projektech popelkou. Většinou ke škodě nejenom kvality, ale i rozpočtu, protože není výjimkou, když se náklady na kvalitu vyšplhají na celkově nejvyšší položku celého rozpočtu. I když jsou vysoké náklady důležité, je jejich výše často velmi nepříjemně ovlivněna neefektivním řízení kvality a testování. Nabízené školení vám pomůže, abyste v projektech tyto náklady využívali efektivně a nezvyšovali je více, než projekt skutečně potřebuje.

Obsah školení Plánování a řízení testování

Komu je školení určeno

Školení je primárně určeno všem vedoucím pracovníků v IT projektech na straně softwarového týmu i na straně zákazníka, který bude dílo přebírat a užívat. I když jsou některé části specificky orientované na řízení kvality při testování, problematika je tak úzce spojena s celkovým řízením projektu a požadavky na kvalitu díla od zákazníka, že je velmi potřebné, aby se problematice orientovali i další vedoucí pracovníci (vedoucí projektu, vedoucí nákupu, vedení řízení kvality ve firmě).

Návaznost školení

Na školení volně navazuje školení používání metrik v projektech, které jako přiklad prakticky ukazuje rozhodování o stavu testování pomocí metrik a vysvětluje, jak metriky pro řízení používat.

Důležitým postupem řízení nákladů na testování jsou automatické testy, které jsou probírány v rámci školení o nástroji Selenium.

Související služby

Pokud jste před projektem, ve kterém se potřebujete o kvalitu postarat a nejste si jisti, že školení je dostatečnou pomocí, nabízíme i pomoc v rámci vedení kvality nebo nezávislého dohledu nad kvalitou testování.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

Odhady a hodnocení SW projektů

Metriky při vývoji software

Školení GUI

Školení databází a dat v IS

Plánování a řizení kvality testování

Automatické testování - Selenium

Využívání geolokace v software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt