Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Přehled o normě ISO 26262 potřebuje v podstatě každý, kdo má na starost jakékoli činnosti týkající se vývoje nebo výroby pro automobilový průmysl. Zejména se to týká všech v firmách dodávajících elektrické nebo elektronické komponenty, ať už jsou to inteligentní světla, systémy ABS, air bagy nebo cokoli jiného, co souačná auta tak výrazně odlišuje od aut byť i jen 15 let starých.

Školení ISO 26262

ISO 26262 vytváří normativní rámec, který určuje, jak má být připravován a řízen návrh, vývoj, výroba, údržba i servis všech elektrických komponent v automobilech. Svým rozsahem má tak přímý vliv na výrobce automobilů, jejich dodavatele, ale i práci autorizovaných servisů.

Sada školení ISO 26262, kterou nabízíme, reflektuje fakt, že norma je důležitá pro mnoho lidí, ale různé skupiny lidí potřebují různou míru detailu.

S výjimkou certifikované varianty nabízíme školení v češtině, angličtině i němčině.

Jednodenní školení ISO 26262

Celodenní školení seznamuje se všemi principy a požadavky normy:

Komu je určeno

Cílem školení je poskytnout širokému spektru pracovníků přehled o normě v rozsahu, který potřebují pro práci:

Dvoudenní školení ISO 26262

Podrobné dvoudenní školení detailněji pobírá analýzy rizik a všechny techniky používané při řízení bezpečnostních požadavků ve vývoji.

Certifikované třídenní školení normy ISO 26262

Zejména pro projekční kanceláře a vývojová pracoviště nabízíme třídenní školení, které certifikoval TÜV. Školení jde do detailů používání normy s řadou příkladů a cvičení.

Školení je v němčině nebo angličtině, v češtině není dostupné.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Procesní modelování

Zlepšování procesů

Jazyk BPMN

Využití workflow systémů

Zlepšování metod podnikové analýzy


Školení standardů kvality

Školení ISO 26262

Školení ISO 15504 / Automotive SPICE

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt