Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Školení Automotive SPICE

Význam standardu ISO/IEC 15504

V evropském automobilovém průmyslu není významnější standard řízení procesů a kvality vývoje software než Automotive SPICE. Výsledky auditu dodržování tohoto standardu jsou rozhodujícím kritériem většiny automobilových společností při výběru svých partnerů.

Význam standardu výrazně roste v poslední době zejména s rostoucím objemem software při výrobě i v rámci samotných výrobků. Zásadním přelomem se stalo uplatňování software i v životně důležitých funkcích vozidel včetně řízení a brzd.

Od roku 2005 se standard Automotive SPICE stal oborovou variantou oficiálního standardu ISO/IEC 15504, jehož postupy upřesňuje pro podmínky automobilového průmyslu.

Základní informace o školení

Školení pořádáme jako uzavřené pro kolektiv firmy. Standardně se koná v sídle objednávající firmy.

Dvoudenní školení dá podrobný přehled o struktuře standardu ISO/IEC 15504 resp. Automotive SPICE a jeho principech bez toho, že by zabíhalo do podrobností postupů realizace auditu. Školení zahrnuje výklad a cvičení, ale dává dostatečný prostor i pro otázky, diskusi k nejasným oblastem a pro výměnu zkušeností.

Každý účastník dostane školící materiály, výsledky cvičení a závěry z diskusí. Na závěr školení dostanou účastníci certifikát o absolvování školení.

Školení i školicí materiály jsou v angličtině.

Cíle školení

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pracovníkům automobilového průmyslu. Znalosti ocení zejména vedoucí projektů a týmů, všichni pracovníci zajišťující subdodávky nebo odpovědní za kontrolu kvality. Vzhledem k zaměření standardů je užitečné i pro interní pracovníky spolupracující na vývoji software.

Alternativní školení

Automotive SPICE je oborovou variantou CMMI, pro kterou máme samostatné cykly školení v češtině i angličtině.

Aktuálním standardem, který vyžaduje většina výrobců automobilů od svých dodavatelů, je standard ISO 26262, pro který máme samostatné školení i v češtině.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Procesní modelování

Zlepšování procesů

Jazyk BPMN

Využití workflow systémů

Zlepšování metod podnikové analýzy


Školení standardů kvality

Školení ISO 26262

Školení ISO 15504 / Automotive SPICE

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt