Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

CMMI®

Model CMMI - Capability maturity model integrated je celosvětově uznávaným standardem, kterým se řídí všechny významné týmy vyvíjející špičkové softwarové aplikace a technologie. Za všechny zmiňme např. společnosti IBM, Honeywell nebo Tieto.

Model CMMI vznikl na Software Engineering Institute při Carnegie Mellon. Tato organizace zajišťuje rozvoj modelu CMMI i vzdělávání.

Nabízíme vám řadu kurzů, které vás seznámí s modelem CMMI a metodou posuzování, zda vaše společnosti model splňuje (SCAMPI). Nabízíme certifikované kurzy i kurzy zkrácené a lokalizované.

Školení modelu CMMI® (CMMI®-DEV)

Problematika CMMI® je rozsáhlá, a proto je tato oblast rozdělena do několika školení. Když se firma rozhodne model CMMI implementovat, dotkne se to navíc poměrně velké skupiny lidí a je třeba, aby všichni měli o CMMI určité povědomí, nicméně není zapotřebí, aby každý absolvoval nákladné autorizované školení. Proto nabízíme školení nejenom různě zmařená, ale i různého rozsahu:

Úvod do CMMI® pro managery

Pro vedení firem, které chtějí zlepšit kvalitu vývoje software

Během půl dne získáte přehled, k čemu Vaší společnosti může být model CMMI užitečný. Školení se nezabývá žádnými detaily modelu, ale jeho přínosy pro společnost a základními pravidly jeho implementace.

Úvod do CMMI®

Pro manažery jakosti a členy týmů, které mají zavádět nebo pracovat podle CMMI

Půldenní školení, při kterém se dozvíte, co v modelu CMMI hledat a co naopak ne, jak se v něm orientovat a jak s ním pracovat. Školení je úvodem k podrobnějšímu školení, ale má smysl i samostatně pro ty, kdo se chtějí s modelem seznámit, ale nebudou jej sami implementovat.

Detailní školení CMMI®

Pro pracovníky, kteří budou zlepšovat interní procesy vývoje software

Na dvoudenním školení celého modelu se postupně seznámíte se všemi procesními oblastmi, jejich smyslu, cíli, které je třeba splnit a postupy, které jsou u Vašich softwarových týmů očekávány.

Autorizované 3 denní školení CMMI Introduction

PDQM ve spolupráci s KUGLER MAAG CIE nabízí i autorizované třídenní školení Introduction to CMMI® for Development (SEI). Školení je realizováno na základě licence KUGLER MAAG a smlouvy se Software Engineering Institute. Autorizované školení je v angličtině.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

CMMI®-DEV

CMMI®-SVC

Rizika zavádění CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt