Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Procesní modelování

Naučte se modelovat procesy kvalitně, tedy tak, aby jim v organizaci všichni rozuměli a aby byly skutečně kvalitní - bez zbytečných činností, prodlev a komunikace, která přináší nedorozumění a chyby.

Umět efektivně a správně modelovat procesy, pro to nestačí BPMN. Je potřeba vědět, co by měly kvalitní procesy splňovat, jak zajistit efektivitu, kontrolu i udržovatelnost. Důležité je zohlednit kulturu řízení v organizaci i schopnosti jednotlivých pracovníků.

Cílem modelování by nemělo být vytvoření schémat, i když i ta jsou důležitá. Cílem je identifikovat, kde jsou slabá místa procesů ať už proto, že firma vlivem špatného procesu plýtvá zdroji, nebo dochází k chybám nebo vznikají nepřiměřená rizika. Tím vším se na školení zabýváme, i když nepřehlížíme ani potřebu srozumitelnosti samotného modelu.

Školení našeho odborníka, který s procesy ve společnostech pomáhá přes 10 let, vám ukáže, jak k modelování přistupovat, co si o společnosti, kolektivu lidí i produktech a dalších souvislostech zjistit.

Pro školení je vhodná znalost alespoň základů jazyka BPMN. Volně tak navazuje na školení notace BPMN; jeho absolvování není podmínkou.

Obsah školení

V rámci školení se naučíte

Komu je školení určeno

Školení procesního modelování je určeno:

Organizace školení

Školení je jednodenní a zahrnuje workshop věnující se konkrétním procesním otázkám a problémům.

Školení realizujeme jako interní školení na Vašem pracovišti i jako otevřený kurz

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Procesní modelování

Zlepšování procesů

Jazyk BPMN

Využití workflow systémů

Zlepšování metod podnikové analýzy


Školení standardů kvality

Školení ISO 26262

Školení ISO 15504 / Automotive SPICE

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt