Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Chcete zlepšovat procesní řízení? Pracovat na kvalitě služeb? Zavést některý ze standardů kvality? Pak vám výborně pomohou naše kurzy vedené konzultantem, bývalým auditorem standardů ISO a hlavě člověkem s 20 letou praxí.

Nabídka školení mangementu, kvalitářům, analytikům

Zlepšování procesů

Na zlepšování procesů se zaměřuje řada školení, které se zabývají tím, jak procesy popsat, jak je automatizovat a jak je skutečně zlepšovat. Pro popis procesů se dnes nejvíce využívají jazyky BPMN a ArchiMate, s oběma máme letité zkušenosti.

Analýza organizace

Skolení týkající se analýzy organizace jsou sdruženy do společného vzdělávacího programu; pro manažery i analytiky je připraveno speciální školení analytických metod organizace.

Standardy řízení a kvality

Nabízíme řadu školení standardů, které se zabývají skutečně kvalitou a bezpečností - standard bezpečnosti informací ISO 27000, kvality návrhu a vývoje v automobilovém průmyslu - ISO 26262 a Automotive SPICE a ucelenou řadu školení standardu CMMI resp. ISO 15504.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Procesní modelování

Zlepšování procesů

Jazyk BPMN

Využití workflow systémů

Zlepšování metod podnikové analýzy


Školení standardů kvality

Školení ISO 26262

Školení ISO 15504 / Automotive SPICE

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt