Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Kvalitní analýza je nejdůležitější základ pro úspěšný projekt. Mít proto dobrého analytika je důležité pro všechny firmy, kterým záleží na efektivitě vnitřních procesů, realizovaných projektů i používaného a vyvíjeného software.

Školení pro analytiky

Pro analytiky nabízíme ucelený vzdělávací program i jednotlivá školení, které pokrývají všechny oblastí, které by měl znát business analytik, softwarový analytik nebo metodik odpovědný za procesní změny - jejich nabídka je v menu.

Kromě nabídky v menu jsou pro analytiky často důležitá i školení procesního modelování a jazyka BPMN a nezřídka i testování.

Školení zaměření na enterprise architekturu

Enterprise architektura je klíčová pro efektivní využívání IT ve větších organizacích. Přesto jej její význam často podceňován a firmy nemají skutečně zkušené enterprise architekty.

Nabízíme sérii školení, kterou jsou zaměřené speciálně na enterprise architekturu. Zejména jde o školení dnešního standardu enterprise architektury - TOGAF, ale i nejmodernější jazyk pro správu a modelování enterprise architektury - ArchiMate.

V neposlední řadě pomáháme i s efektivním zavedením a používání nástroje pro enterprise architekturu a analýzu - Enterprise architect.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Školení business analýzy

Školení enterprise architektury

Školení BABOK

Moderní jazyky analýzy

Využívání UML v projektu

Školení Story map / Story point

Školení nástroje Enterprise Architect

Školení softwarové analýzy

Certifikace business analytiků

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt