Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

 

Mentoring otevírá cestu k plnohodnotnému osobnímu růstu i pracovníkům, kteří pracují samostatné a nemají výhodu čerpání zkušeností z celého týmu.

Mentoring managementu, IT a projektových expertů

Mentoring je plnohodnotnou alternativou ke vzdělávacím programům. Každý ze vzdělávacích přístupů má své specifické výhody a hodí se v jiných situacích.

Výběr rolí, pro které nabízíme mentoring

Výhody mentoringu

Časová úspora

Mentoring přímo souvisí s prací, kterou mentorovaný vykonává. Je tak pro něj přímou pomocí. V celkovém časovém vyhodnocení tak mentoring šetří čas pracovníka. Mentor se přímo zapojuje do práce a pomáhá s ní.

Individuální přístup

Mentoring je vedením jednotlivce, takže plně respektuje jeho potřeby, silné a slabé stránky. Díky tomu může být účinnější, tj. rychleji posílit oblasti, kde to mentorovaný nejvíce potřebuje

Směřováno na jednotlivce

Vzdělávací programy jsou určeny pro skupinky, i když třeba velmi malé. Naproti tomu mentoring, jakožto individuální vedení je v podstatě jedinou individualizovanou formou vzdělávání pro specialisty, kteří jsou ve firmě sami, nebo je jich jenom pár. To je obvyklá situace IT odborníků zejména ve firmách, pro které není IT primární oblastí podnikání. Mentoringem se tak i jim otvírá možnost plnohodnotného osobního rozvoje.

I když je mentoring primárně osobní, v případě spolupráce s celou skupinu má mentor možnost pomoci nejenom individuálně, ale i celé skupině - viz skupinový mentoring.

Cena a nákladová položka

Vzhledem k tomu, že se mentor většinou aktivně podílí i na aktivní realizaci konkrétního projektu nebo činnosti, jsou náklady na něj plně uznatelné do financování daného projektu. To může výrazně usnadnit financování (náklady jdou do jiné rozpočtové kapitoly) a díky jeho aktivnímu přínosu je i celkový náklad nižší

Výhody vzdělávacích programů

Širší záběr

Vzdělávací program má poměrně široké zaměření, takže pomáhá rozvíjet dovednosti a schopnosti ve všech oblastech dané profese. Rozsah tak není omezen aktuálními potřebami konkrétního účastníka

Předávání zkušeností

Díky účasti více pracovníků je významným přínosem vzdělávacího programu vzájemná diskuze a předávání zkušeností nejenom od lektora, ale i mezi účastníky

Týmotvorný a metodický přínos

Programy jsou vždy organizovány pro firemní skupinu a mají tak silný vliv na standardizaci pracovních postupů, protože jsou společně diskutovány a sjednocovány mezi účastníky

Kvalifikace PDQM pro mentoring

PDQM má experty s více než 20 lety praxe s analýzou, vývojem, testováním a provozem softwarových systémů. Má zkušenosti i z mnoha projektů, kde působili v roli vedoucího projektu, kontroly kvality a dalších pozicích. Všechny tyto zkušenosti jsou navíc konfrontovány s metodikami v rámci vedených vzdělávacích programů. Mentor tak má nejenom vlastní zkušenosti, ale i znalosti aktuálních standardů, postupů a metodik.

PDQM své programy doplňuje i praxí 20 let managementu v různých pozicích liniového i vrcholového managementu.

 

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Manažerský mentoring

Koučink pro manažery

Mentoring klíčových IT pracovníků

Business analytik

Test analytik

Projektový manažer

Test manažer

Enterprise architect

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt