Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Mentoring je strukturovaný proces osobního vedení a profesionální podpory, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti mentorovanému. Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá klientovi rychleji a se sníženým rizikem chyby nalézt správný postup či řešení  ve srovnání se situací, kdy se mentorovaný snaží nalézt řešení sám.

Manažerský mentoring

Nabízíme osobní nebo skupinový mentoring pro všechny úrovně managementu, včetně vrcholového managementu velkých firem a korporací.

Oblasti, ve kterých náš mentor pomáhá:

Liniové a projektové řízení

Řízení společnosti ve vazbě na projekty

Budování a udržení efektivity týmu

"Podpora systémového myšlení"

"Co musí vrcholový management o IT vědět"

Projektové řízení v organizaci

Manažerský mentoring (pro liniové i projektové řízení)

"Co mi pomůže být lepším manažerem"

"Důvody selhání manažerů"

 "Mnoho lidí má velký potenciál se stát skvělými pozitivními leadery"

"Dobré nápady nestačí, je potřeba je (efektivně) implementovat"

"Není týmu bez porady, ale může být porady bez čekání a zdržení"

"Nerozhodnout bývá horší než chybné rozhodnutí"

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Manažerský mentoring

Koučink pro manažery

Mentoring klíčových IT pracovníků

Business analytik

Test analytik

Projektový manažer

Test manažer

Enterprise architect

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt