Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Zdá se vám, že CIO mluví cizí řečí? Nebo nemluví vůbec? Nepřináší IT organizaci nové vize, nemá strategii? Pak je pomoc a školení popsané dále přesně pro vaši firmu

Školení spolupráce vrcholového managementu v oblasti IT

IT oddělení je pro většinu moderních firem významnou nákladovou položkou a proto otázka, zda dává maximální přidanou hodnotu, je relevantní a každé vedení firmy by si ji mělo klást. Bohužel pro efektivní IT je potřeba zejména dobrá spolupráce na úrovni nejvyššího managementu, CIO by měl být plnohodnotným členem vedení organizace. CIO musí mluvit jazykem managementu a spolupracovat s ním na strategických plánech organizace. Klíčovým nástrojem spolupráce je enterprise architektura a jí nadřazený operační model, na kterých se musí IT s managementem dlouhodobě domlouvat.

Cíl workshopů

Cílem je dosáhnout porozumění potřeb spolupráce a vzájemné informovanosti mezi manažery organizace tak, aby IT tým dokázal reagovat na možnosti a potřeby firmy a byl zdrojem nápadů pro další růst organizace.

Podrobnější popis

Nabízené workshopy jsou vyzkoušenou způsobem, jak zlešit spoluprácí členů vrcholového managemetu - včetně těch největších společností. S managery formou workshopů procházíme základní témata spolupráce businessu a IT, vzájemná očekávání obou stran a způsob, jak sladit IT strategii s business plány a strategií celé organizace

Témata školení jsou vždy upravována podle problematických oblastí organizace, ale většinou probíráme následující témata.

Souhra businessu a IT

Vliv strategie organizace na IT

Prakrická spolupráce

Organizace školení

Školení je určeno vrcholovému vedení organizace a je proto zásadně organizováno pro konkrétní organizaci.

Školení realizujeme různou formou

Standardně má spolupráce formu několika workshopů (typicky 2-4), většinou půldenních tak, aby se daly začlenit do programu účastníků.

Workshopy co do rozsahu, obsahu i termínů vždy domlouváme individuálně, proto nás pro bližší informace a dohodu kontaktujte.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Spolupráce vrcholového managementu s CIO

Řízení a předávání informací

Vedení a řízení a týmu

Rozvoj motivovaných odborníků

Je IT zdravé? Cobit

Jak na inovace ve firmě

Školení organizace

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt