Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Procesy a programy v organizaci

Ať už vaše organizace vykonává většinu činností v rámci projektů nebo projekty organizují pouze některé činnosti, např. rozvoj, změnu technologií apod., jejich vzájemná synchronizace a organizace je náročná a vyžaduje kvalitní řízení a zkušenosti. Bez nadsázky platí, že řídit projekt je jen malý úkol oproti řízení organizace, ve které běží více projektů souběžně.

V jednotlivých školeních, které nabízíme, se naučíte všemu, co potřebujete pro řízení projektů a organizace, která projekty realizuje.

Školení Řízení projektu je základním kurzem pro projektové manažery. Na základě metodiky PMBOK školí všechny potřebné činnosti vedoucího projektu.

Školení Projektová a programová kancelář směřuje na zajištění organizace školení v rámci organizace. Naučí vás sladit projekty vzájemně i s možnostmi a potřebami organizace. Určeno je především firmám, které realizují souběžně řadu provázaných projektů

Školení organizace poskytuje základní znalosti potřebné pro efektivní implementaci změn v řízení ve firmě. Znalost jeho obsahu je potřební pro pochopení školení Projektová a programová kancelář (je předchozí absolvování není podmínkou)

Ve spolupráci s akreditovaným školitelem zajišťujeme i certifikované školení SCRUM master zaměřené na agilní metodu vývoje určenou pro softwarové týmy.

Více podrobností o školeních najdete na příslušných stránkách. Kromě samotných školení nabízíme i konzultační služby pomáhající zlepšit interní organizaci a to včetně zavedení standardů kvality.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Certified SCRUM Master

Řízení projektů - vzdělávací program

Projektová a Programová kancelář

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt