Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Chce vaše firma inovovat? Hloupá otázka, že. Která by nechtěla. A umíte to? Pro většinu manažerů je těžké odpovědět už na základní manažerskou otázku: Co znamená aktivně podporovat inovace.

Školení rozvoje a podpory inovací

Cílem školení je pomoci managementu nastartovat schopnost vymýšlet a do praxe uvádět změny a zlepšení. V rámci školení probrat předpoklady, podmínky a základy toho, aby ve firmě a v lidech k inovacím byl potenciál a schopnosti.

Inovace nejsou o procesech a organizačních strukturách a stejně tak tento seminář se nezaměřuje na organizaci vývojových týmů, ale jde k podstatě věci - co musí fungovat v hlavách lidí a mezi nimi, aby se rozvíjeli, přinášeli nápady a dokázali je dotáhnout ke skutečným přínosům.

Poznámka: Seminář není výukou metod kontinuálního zlepšování a udržování kvality (např. TQM nebo SixSigma / DMAIC). V rámci tohoto semináře jdeme mnohem blíž ke kořenům toho, co je pro skutečné inovace potřeba u lidí, v jejich myšlení a prostředí. Nechceme vás vyškolit v konkrétních organizačních postupech, ale naučit přemýšlet o tom, co je potřeba dělat, když chcete skutečně posunout business, firmu a produkty dál.

Obsah školení

Rozsah semináře

Vzhledem k tomu, komu je seminář určen, snažíme se o maximální využití času. Rozsahem je proto seminář navržen tak, aby se vešel do kalendářů vrcholového vedení. Standardně jej připravujeme jako 3-4 hodinový (podle rozsahu diskuze), ale je možné jej rozdělit třeba i na dva kratší bloky a časové přizpůsobit možnostem účastníků.

Komu je určen

Primárně je seminář určen střednímu a vrcholovému vedení, kterému skutečně záleží na tom, aby se jejich tým či firma posouvaly dál.

Dostupnost

Seminář realizujeme výhradně jako uzavřený pro kolektiv manažerů/analytiků firmy. V rámci semináře se hodně diskutuje o situaci ve společnosti a takové diskuze nejsou možné v anonymním kolektivu otevřeného kurzu. Otevřený dialog je jedním ze základů inovace a proto ji potřebujeme i v rámci semináře.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Spolupráce vrcholového managementu s CIO

Řízení a předávání informací

Vedení a řízení a týmu

Rozvoj motivovaných odborníků

Je IT zdravé? Cobit

Jak na inovace ve firmě

Školení organizace

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt