Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Každá firma mluví o tom, že lidé a informace jsou to nejdůležitější, co má. PDQM pomáhá, aby tyto hodnoty byla také aktivem - přinášela skutečný užitek.

Ucelené programy rozvoje

Management a lidé

Nabízíme ucelené vzdělávací programy pro management i jednotlivé kurzy, které podporují konkrétní schopnosti a dovednosti. Zaměření vzdělávání na management se projevuje i v jejich formě: nabízíme individuální koučink a mentoring i workshopy pro skupinky manažerů.

Důležitou prací každé firmy je motivace zaměstnanců. Jak se o motivované zaměstnance starat probírá právě na to zaměřený seminář o motivaci.

Každá firma se občas octne v situaci, kdy musí řešit interní změny. Pro ty, kdo se na takovou výzvu necítí zcela připraveni, je určen workshop ke změnám v organizaci.

Informace a informační technologie

Sdílení a šíření informací a know-how je v rozpočtech firem stále nákladnější položkou. Často ale ještě větší - byť nevyčíslené - náklady jsou na straně ztracených výnosů kvůli chybějícím informacím nebo nepředaným zkušenostem. Naše semináře zaměřené na sdílení informací ITa efektivní využívání IT pomáhají tyto nedostatky odstraňovat a investice do práce s informace efektivně využívat.

Od managementu se často očekává, že rozumí všemu a se vším se popere. Informační technologie jsou ale složitý obor a těžko do něj lze proniknout jen tak samovolně. Proto managementu nabízíme pomoc, jak IT managementu lépe rozumět prostřednictvím série seminářů o IT Governance z pohledu ostatních manažerů firmy. Semináře a workshopy jsou unikátní tím, že se zabývají problematikou IT ve firmách, ale je primárně určen ne-IT manažerům.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Spolupráce vrcholového managementu s CIO

Řízení a předávání informací

Vedení a řízení a týmu

Rozvoj motivovaných odborníků

Je IT zdravé? Cobit

Jak na inovace ve firmě

Školení organizace

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt