Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Jste ve firmě jediným analytikem a přesto chcete získat zkušenosti a zlepšit svou práci? Distanční kurzy jsou plnohodnotnou nabídkou vzdělávání pro ty, kteří nemají tým, se kterým by se kurzů účastnili.

Distanční vzdělávání

Většinu našich kurzů (zejména kurzy pro analytiky a projektové manažery), které jsou uvedeny na dalších stránkách nabízíme i ve formě distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání je určeno pro jednotlivce, skupině doporučujeme semináře, které umožňují společnou diskuzi o pracovních postupech.

Distanční vzdělávání, stejně jako interní kurzy, kombinuje různé přístupy ke vzdělávání tak, aby se účastník nejenom dozvěděl informace, ale aby měl i možnost vyřešit praktické problémy a tak přenést poznatky do praxe.

Distanční vzdělávání není eLearning

Základním rozdílem našeho distančního vzdělávání od eLearningových kurzů je aktivní komunikace s lektorem. Dostanete podklady, které vám umožní nastudovat látku samostatně, ale nad tématem se on-line sjedete s lektorem (čas pro on-line komunikace je součástí ceny každého kurzu). Stejně tak máte možnost se na cokoli zeptat písemně. Při složitějších případech je možná i osobní konzultace přímo na Vašem pracovišti.

Kdy a pro koho je distanční vzdělávání výhodné

Distanční vzdělávání Vám dává stejné možnosti, jaké máte při individuálním kurzu - máte podklady, které můžete prostudovat v klidu (není třeba ani internetové připojení), máte možnost detailně probrat témata, která jsou pro vás důležitá a dostáváte i zpětnou vazbu od zkušeného lektora. Distanční vzdělávání tak plnohodnotně zahrnuje i mentoring, který výrazně zvyšuje přínos celého vzdělávání.

Příklady harmonogramů distančního vzdělávání

Kurzy distančního vzdělávání organizují témata do celků odpovídajících cca celodennímu semináři.

Kurzy probíhají většinou v týdenních intervalech. V rámci každého týdne je třeba, aby si účastník naplánoval čas na prostudování podkladů, vypracování úkolů a diskuzi s lektorem.

Vzorový vzdělávání program pro business analytika

Typickým obsahem distančního kurzu business analytika jsou semináře:

 1. ZF - Přehled a užitek pro Business analytika
 2. Řízení analýzy (BAP&M + RM&C)
 3. RA - Analýza požadavků
 4. Elicitation - Sběr požadavků
 5. SAV - Posouzení a ověření řešení a organizace
 6. TOGAF - Přehled modelu a pracovní postupy - procesní metodika ADM
 7. Jazyk BPMN
 8. ArchiMate - grafický jazyk postavený nad TOGAF

Poznámka: Kurzy jazyků BPMN a TOGAF mají smysl pouze v případě, že jsou pro práci analytika relevantní.

Cena vzorového kurzu je 20 000 Kč bez DPH.

Vzdělávací program projektového manažera - distanční

Typickým obsahem distančního kurzu projektového manažera jsou semináře:

 1. Úvod do projektového řízení
 2. Příprava projektu
 3. Plánování
 4. Řízení a sledování
 5. Vedení týmu, vyhodnocení a uzavření projektu

Cena celého kurzu je 12 500 Kč pro projektové manažery bez DPH.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt