Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Kvalitní používání jazyka je základem dorozumívání. Zvládnutí pojmového aparátu je zase nezbytné pro kvalitní přemýšlení. Tyto zkušenosti platí ve všech oblastech lidské komunikace včetně analýzy a návrhu informačních systémů.

Školení jazyků analýzy

Cílem série školení je naučit analytiky používat moderní jazyky analýzy a efektivně s nimi pracovat.
Bloky školení jsou samostatné semináře, každý z nich, v případě zájmu o zdokonalení konkrétního jazyka, je možné využít samostatně.

BPMN

BPMN je nejrozšířenějším jazykem procesního modelování a jeho znalost patří k základním znalostem každého procesního analytika, business analytika i metodika.

UML®

UML je z nejstarších grafických jazyků určených pro design informačních systémů. UML patří stále mezi nejrozšířenější nástroje a i proto se bez něj žádný analytik v praxi neobejde

ArchiMate®

ArchiMate je jazykem navrženým pro komplexní modelování enterprise architektury, ale jeho využití je vhodné i pro oblast business analýzy, zejména na vyšší úrovni (high-leve) modelování.

SysML

SysML - Systems Modelling Language je současně rozšířením i redukcí UML. Nově navržený jazyk je pomáhá přesnějšímu modelování komplexních systém. Workshop vysvětluje jazyk i rozdíly oproti UML a na řadě příkladu vysvětluje kdy a jak jej používat.

ER modely pro datové modelování

E-R (entity-relationship) modely patří mezi méně známé mezi business analytiky, ale jsou základem popisu databází a nezbytnou výbavou datových analytiků. I proto by jim měli i business analytici dostatečně rozumět.

Wireframing - návrh uživatelského rozhraní

Wireframes není - na rozdíl od ostatních oddílů - konkrétní specifikovaný jazyk, ale pro efektivní práci analytiků jsou při návrhu IS nezbytné. Workshop se zabývá postupy vytváření uživatelského rozhraní i spoluprací různých rolí (členů týmu) tak, aby práce byla co nejefektivnější

Ochranné známky

ArchiMate® je registrovanou známkou The Open Group.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Školení business analýzy

Školení enterprise architektury

Školení BABOK

Moderní jazyky analýzy

Využívání UML v projektu

Školení Story map / Story point

Školení nástroje Enterprise Architect

Školení softwarové analýzy

Certifikace business analytiků

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt