Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Story Maps, Story Points - školení

Agilní přístup ve vývoji software nemá nikde tak velký význam, jako v oblasti business analýzy - pochopení, co business opravdu potřebuje.

Většinou se používá pojem sběr požadavků, ale popis stories - příběhů není v prvé řadě o požadavcích na software ale o potřebách, které budoucí či potenciální uživatelé potřebují řešit.

Cíl školení

Cílem našeho unikátního školení je naučit analytiky myslet v prvé řadě na potřeby a práci uživatelů a ne na požadavky na software. Zasazujeme logiku story maps a story points do celého procesu vývoje software, často vyvíjeného dodavateli nebo více subjekty.

Školení se opírá o aktivní práci uživatelů - tvorbu vlastní story mapy, na které se nejenom vyzkouší principy práce, ale také pochopí, že story mapy nejsou procesní mapy ani seznam požadavků na software. Také se naučí, jak na jejich základě story - popisu práce - připravit zadání pro tvůrce, ať už jsou to interní pracovníci nebo dodavatel.

Obsah školení Story Maps

Komu je školení Story Maps určeno

Školení story map je určeno všem, kdo se aktivně podílejí na vývoji software nebo jeho zadávání. Jde o analytiky, klíčové uživatele, vedoucí týmů a projektové manažery.

Využívání story map je důležitou změnou, která umožní lepší pochopení potřeb uživatelů, ale tím mění i pohled na software samotný. Je proto velmi vhodné, aby se školení účastnila širší skupina lidí z týmu a ne pouze pár analytiků, kteří pak snadno postrádají pochopení zejména od projektového vedoucího. Školení proto organizujeme vždy jako týmové.

Jak školení objednat

Školení je zcela samostatné a může být objednáno nezávisle - pak poskytne týmu základ, jak analýzy směřovat ne na software, ale na uživatele. Školení je pak celodenní.

Školení ale může být i součástí celého cyklu vzdělávání jak analytiků, tak projektových manažerů, kteří díky němu získají zkušenost, jak agilní přistup skloubit se standardy analýzy (BABOK) resp. projektového řízení (PMBOK). V rámci vzdělávacího cyklu je školení ve stejném rozsahu a formě, jako ostatní školení cyklu (typicky půldenní s navazujícím praktickým cvičením).

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Školení business analýzy

Školení enterprise architektury

Školení BABOK

Moderní jazyky analýzy

Využívání UML v projektu

Školení Story map / Story point

Školení nástroje Enterprise Architect

Školení softwarové analýzy

Certifikace business analytiků

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt