Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Efektivní týmové využívání Enterprise Architect vyžaduje jak znalosti u jednotlivých pracovníků, tak dobré zkušenosti s vytvářením výstupů, exporty, importy pro spolupráci s dalšími pracovníky a v neposlední řadě i dobrá týmová pravidla. Nabízíme proto sérii skolení o nástroji Enterprise Architect, jeho používání a efektivním využívání.

Školení související s nástrojem Enterprise Architect

I když nástroj Enterprise Architect (EA) od firmy Sparx používá mnoho týmů, většina nezavedla efektivní způsob jeho využití. Efektivním využitím rozumíme situaci, kdy

Naše školení jsou určena všem, kterým záleží na tom, aby analytici pracovali efektivně a informace z analýz nebo enterprise architektury byly dlouhodobě kvalitní a udržované.

Rozsah a návaznost školení

Každé školení je celodenní a školení na sebe volně navazují. Absolvování předchozích není podmínkou, je ale vhodné, aby účastníci měli odpovídající znalosti

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Školení business analýzy

Školení enterprise architektury

Školení BABOK

Moderní jazyky analýzy

Využívání UML v projektu

Školení Story map / Story point

Školení nástroje Enterprise Architect

Enterprise Architect pro začátečníky

Enterprise Architect pro zkušené

Enterprise Architect - týmová práce

Školení softwarové analýzy

Certifikace business analytiků

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt