Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Školení Enterprise architektury

Enterprise architektura je základním modelem zachycujícím vztahy businessu a IT technologií, které jsou pro jeho fungování nezbytné. Kvalitní enterprise architektura je základem pro efektivní rozvoj firmy a nezbytným předpokladem pro efektivní investice do IT.

Cílem školení je vysvětlit význam enterprise architektury pro organizaci, vysvětlit potřebný rozsah i obsah.

Obsah školení

Cílem školení není vyškolit standard TOGAF® v celém jeho rozsahu (a vzhledem k rozsahu školení by to ani nebylo možné), ale protože standard TOGAF® je zaměřen na Enterprise architekturu, školení jej reflektuje a odpovídá požadavkům standardu. Kompletní rozsah standardu je pokryt naším vzdělávacím programem pro analytiky.

Komu je školení Enterprise architektury určeno

Školení je určeno všem, kdo se podílejí na rozvoji organizace a jejích IT systémů. Zejména jde o IT architekty, systémové architekty, business a systémové analytiky. Důležité je i pro všechny úrovně managementu IT týmů.

Rozsah školení

Školení je koncipováno jako jednodenní.

Společně se souvisejícími školeními je součástí několikadenního uceleného bloku, ale svým obsahem je plnohodnotné i samostatně.

Související školení

Školení se zaměřuje na obsahovou stránku enterprise architektury, ale v rámci plánovaného rozsahu nezbývá dostatek času na procesní a formální hledisko modelování. Tyto oblasti doplňují doporučení související školení

ADM proces TOGAF

Modelovací jazyk ArchiMate®

Obě školení jsou součástí komplexní vzdělávacího programu pro analytiky.

Poznámka: TOGAF® a ArchiMate® jsou registrovanými známkami The Open Group. Samotné stadnardy jsou veřejně publikovány.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Školení business analýzy

Školení enterprise architektury

Školení BABOK

Moderní jazyky analýzy

Využívání UML v projektu

Školení Story map / Story point

Školení nástroje Enterprise Architect

Školení softwarové analýzy

Certifikace business analytiků

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt