Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Efektivní práce s daty v informačních systémech je nedílně spojena s jejich ukládáním, schopností vyhledávat a třídit je. K tomu stále nejčastěji slouží relační databáze, ale stále více se prosazují i nové koncepty. Moduly našeho školení vás naučí, co od databází čekat, jak s nimi pracovat a jak je efektivně využívat.

Školení databází a využívání dat v informačních systémech

Cíl školení

Cílem školení je poskytnout dostatečné znalosti o principech databází členům IT týmů, kteří se podílejí na návrhu, přípravě, implementaci i testování databázových systémů.

Školení není specificky zaměřené na žádnou konkrétní databázi (např. MS SQL, Oracle apod.). Primárně se školení věnuje nejrozšířenějšímu typu databází - relačním (RDBMS).

Rozsah a program školení

Školení tvoří 3 samostatné moduly, které na sebe volně navazují. Realizace jednotlivých modulů není na sobě vzájemně závislá.

Modul Úvod do využívání databází informačními systémy

Modul je určen všem pracovníkům, kteří se na projektech podílejí (mají podílet) a spolupracují na návrhu nebo testování funkčnosti.

Modul Databázové struktury podnikových informačních systémů

Modul se podrobněji zabývá návrhem datových struktur podnikových informačních systémů. Určen je především business a systémovým analytikům, klíčovým uživatelům IS a všem, kdo vymýšlejí a rozhodují o změnách podnikových IS využívajících relační databáze (RDBMS).

Modul Jazyk SQL

Modul je zaměřen na dotazovací jazyk SQL Určen je všem, kdo k datům v databázi potřebují sami aktivně přistupovat - analytikům, metodikům, testerům i vývojářům.

Komu je školení určeno

Školení je určeno business analytikům, systémovým analytikům, programátorům, testerům, ale i klíčovým uživatelům z organizací, kteří chtějí a potřebují rozumět informačním systémům organizace.

Školení jsou i součástí rozšířeného vzdělávacího programu pro analytiky.

Školení není určeno databázovým administrátorům a správcům, kterým doporučujeme specializované školení zaměřené na ty databázové systémy, které mají na starost.

Organizace školení

Školení je nabízeno jako interní týmové školení i je možnost jeho absolvování distančním způsobem (eLearning).

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Školení business analýzy

Školení enterprise architektury

Školení BABOK

Moderní jazyky analýzy

Využívání UML v projektu

Školení Story map / Story point

Školení nástroje Enterprise Architect

Školení softwarové analýzy

Certifikace business analytiků

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt