Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

BABOK je ucelený přehled znalostí, které by měli business analytici znát. Je proto ideálním základem pro sérii školení pro analytiky.

Školení business analýzy podle BABOK

Cílem série workshopů k jednotlivým oblastem BABOK je vyškolit business analytiky ve všech oblastech znalostí, které by měli mít. Navazující workshopy pomáhají získat i zkušenosti a praxi, jak dělat analýzu v souladu s moderními postupy.

Komu je školení BABOK určeno

Tradičně je business analýza spojována s projekty implementace nových SW aplikací, ale kvalitní business analýza by měla stát u každého projektu vnitřní změny v organizaci. Školení proto míří na

Obsah školení

Jednotlivé tematické bloky BABOK sledují základní oblasti BABOK verze 3:

Tematické bloky doplňují workshopy. V rámci sestavování programu je obvyklé dohodnout témata, která jsou pro tým nejdůležitější. Workshopy se tematicky vztahují k oblastem schopností BABOK.

Workshopy k plánování a řízení prací

Workshopy ke komunikaci a sběru požadavků

Workshopy k analýze řešení

Workshopy s tématy ke strategické analýze

Organizace školení BABOK

Organizace školení se přizpůsobuje potřebám týmu, zejména akutnosti potřeby zlepšit schopnosti.

Průběžné vzdělávání

Pří průběžném vzdělávání je optimální je realizovat workshopy v intervalu 1 týdně, dopoledne seminář a odpoledne workshop na vybrané téma.

Příprava na začínající projekt

Při potřebě rychlého začátku projektu je optimální probrat úvodní 2 semináře před projektem a současně definovat metodiku projektových prací. Následně probrat témata v průběhu projektu a workshopy využít na aktivní projektovou práci, při které se řeší potřebné úkoly v souladu se standardy BABOK.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Školení business analýzy

Školení enterprise architektury

Školení BABOK

Moderní jazyky analýzy

Využívání UML v projektu

Školení Story map / Story point

Školení nástroje Enterprise Architect

Školení softwarové analýzy

Certifikace business analytiků

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt