Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Certifikace business analytika

PDQM umožňuje nezávislé prověření schopností analytiků formou certifikace. Certifikace je možná buď na základě mezinárodních standardů Togaf a BABOK, ale také s ohledem na pracovní metodiku konkrétní firmy nebo týmu. Druhý způsob certifikace je určen firemním týmům, kde poskytuje reálný obrázek nejen o analytických schopnostech a dovednostech, ale i schopnosti dělat analýzu v souladu s požadavky týmu a firmy.

Certifikát procesního analytika

Certifikát procesního analytika, získávají absolventi zkoušky, kteří:

Certifikát softwarového business analytika

Certifikát softwarového business analytika získávají absolventi zkoušky zahrnující:

Certifikace je prováděna na pracovišti objednatele. Účastníci školení mají nárok na 50% slevu z certifikace v případě, že se dohodnou na společném termínu.

Certifikace není vázána na školení a k certifikaci se může přihlásit kdokoli. Certifikace je prováděna v anglickém a českém jazyce.

Co vám dá certifikace analytiků ve vašem týmu

Nezávislou certifikaci si ověříte, zda váš analytik:

Certifikace provádí zkušený analytik, přispěvatel do revizí standardu BABOK a školitel business analýzy společně s psychologem a zástupcem vaší firmy - typicky ve spolupráci s vaším HR a vedením analytického týmu. Získáte tak nejenom vyhodnocení pracovníků, ale i živou zkušenost s jejich prací.

Související služby

PDQM nabízí i aktivní pomoc v projektech na zpracování business analýzy, technické analýzy, řízení požadavků a řízení projektů.

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Školení business analýzy

Školení enterprise architektury

Školení BABOK

Moderní jazyky analýzy

Využívání UML v projektu

Školení Story map / Story point

Školení nástroje Enterprise Architect

Školení softwarové analýzy

Certifikace business analytiků

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt