S PDQM standardy skutečně pomáhají

Standardy a postupy řízení organizace

Každá hospodářská epocha a každá kultura si vytvářela vlastní priority a potřeby řízení organizace. Mnohé z nich zapadly, ty dobré daly základ standardům, které dokážou účinně pomoci.

V Česku je bohužel zprofanovaný standard ISO 9001, který si mnoho firem zařídilo kvůli státním zakázkám, aniž by se jím skutečně řídilo. Možná i obecná česká nedůvěra k pravidlům vedla k tomu, že zkušenosti, které jsou ve standardech shrnuty do pěkně kompaktní formy, Češi často neumí využít. Ke své škodě.

Naše zkušenosti se standardy

Standardy posledních generací jsou tzv. generické, cílově orientované. Jsou díky tomu většinou stručné a obecně použitelné, ale na druhou stranu nejsou návodné, tj. nedávají jasné postupy, dokumenty a techniky, jak pracovat. Přístup má samozřejmě své výhody (hodí se pro větší okruh firem), ale i nevýhody (je třeba větších zkušeností pro jejich aplikaci, použití vyžaduje odborníky).

Standardy řízení organizace (ale i další, uvedené v ostatních oddílech) rádi využíváme i tehdy, když není cílem certifikace.

ISO 9001 dává obecná pravidla, o co všechno by se management měl starat stran kvality práce na zakázkách i při rozvoji organizace. Ke standardu se vážou interní a externí audity, které managementu mají poskytovat ?kontrolní oko?, nezávislý vhled na fungování týmů. Dobře dělané audity managementu skutečně přinášejí cenné poznatky a usnadňují práci. A přesně takové audity pro vás dělají naši odborníci.

Six Sigma je vyzkoušenou cestou, jak postupně (inkrementálně) kvalitu zlepšovat. Se standardem ISO 9001 je dobře kombinovatelná a doplňuje návod, který v samotném ISO standardu není. Na druhou stranu Six Sigma není vodítkem v situaci, kdy firma stojí před potřebou zásadní změny, ať už z jakéhokoli důvodu (zásadní kvalitativní problémy, změna tržních podmínek apod.). V takové situaci je třeba zamyslet se nad business strategií a na jejím základě zhodnotit strukturu organizace, rozložení činností napříč celou firmou, což jde za hranice, kterými vás DMAIC proces povede.

Řada dalších standardů je pomůckou pro konkrétní oblast řízení firmy, např. péče o prostředí (ISO 14400), sociální odpovědnosti (SA 8000) nebo správu budovy a související služby (ISO 15221).

Jak PDQM se standardy pomáhá

PDQM má pro řadu standardů připravená školení, především ale pomáháme s jejich praktickým využíváním - úpravami kompetencí, definicí činností, nastavením procesů, ale zejména s výchovou lidí, aby pochopili smysl standardu coby nástroje, který má vést jejich práci ke kvalitě.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Business strategie

Interní nebo externí audit

Interní audit podrobněji

ISO 9001:2009

Marketingová strategie

SA 8000

SixSigma a proces DMAIC

D8 - Skupinová analýza problémů

APQP a PPAP - řízení dodavatelů

Koučink

Mentoring vs. Koučink

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt