S PDQM standardy skutečně pomáhají

Návrh a vývoj software

V oblasti návrhu a vývoje software vzniklo mnoho standardů, bohužel jejich využívání vývojovými týmy je stále poměrně malé. Díky tomu se při návrhu a vývoji software znovu ?vynalézá kolo? a dělají stejné chyby a omyly. Většinou z přesvědčení, že standardy se pro konkrétní situaci nehodí nebo jsou příliš složité. Ve skutečnosti většinou proto, že je nikdo nezná a ani znát nechce, protože je příjemnější ?dělat si to po svém?. Dělat si po svém se pak týká nejenom organizace práce, ale i způsobu analýzy, řízení kódu nebo kontroly kvality aplikace.

V PDQM jsme přesvědčeni, že standardy, které jsou v jednotlivých oddílech uvedeny, jsou esencí dobrých zkušeností a souhrnem požadavků, které by všechny týmy měly reflektovat a naplňovat. Standardy se během posledních let staly univerzálnějšími a obecnějšími a tak jsou přizpůsobitelné pro různé projekty, organizace a týmy. V rámci našich školení proto standardy představujeme, ale především učíme, jak je používat v praxi softwarových projektů.

Jak se standardy vývoje pomáhá PDQM.

Školení jsou zaměřena jak na standardy technické - jazyky ArchiMate, UML, BPMN, tak na standardy procesní, především CMMI nebo vedení softwarových projektů.

Pomáháme i konkrétními analýzami, návrhem architektury, vedením projektů nebo např. posouzením stavu software.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

BABOK

BPMN

UML

CMMI

ISO/IEC 15504

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt