S PDQM standardy skutečně pomáhají

IT Governance

IT Governance, tedy správa IT technologií ve firmách, je pro mnohé organizace klíčovou business oblastí, pro ty ostatní velmi často významnou interní nákladovou položkou (stále se ještě mnoho manažerů na IT ve firmě dívá především nákladově a strategický význam vnímají až kdesi v říši snů). Bohužel, za nákladové vnímání IT mohou především sami manažeři

Problémy s IT se snaží vyřešit řada standardů. I když jsou kvalitní a dobře zpracované, největší váhu vždy mají a budou mít schopnosti a spolupráce konkrétních lidí.

Stadnardy jako ITIL, Cobit používáme při našich auditech, ale hlavní přínos vidíme v pomoci v rozvoji spolupráce managementu, kvalitě práce analytiků a vedoucích projektů. Tím prakticky naplňujeme to, co standardy IT Governance měří a vyžadují, ale nevytváří.

Jak PDQM pomáhá s IT Governance

Pomáháme proto formou auditu, ale především školením, koučinkem a nastavením procesů, které podporují spolupráci při plánování a rozvoji IT služeb. Speciální školení máme pro výkonné pracovníky, projektové manažery i pro nejvyšší vedení firem - CIO, CEO, CBO, CSO.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

CobiT

ISO 12207

Enterprise architektura

TOGAF

Zachman Framework

ArchiMate

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt