S PDQM standardy skutečně pomáhají

PMBOK

PMBOK je souhrn znalostí a zkušenosti o projektovém řízení (Project Management Body of Knowledge). Obsahuje základy toho, co by měl projektový vedoucí znát.

PMBOK se nezaměřuje na konkrétní postupy ani nevysvětluje techniky. Shrnuje, co by se mělo v projektu dělat.

PMBOK není metodika ani učebnice

Nastudováním PMBOK se z nikoho vedoucí projektu nestane. PMBOK ani nelze vzít, bouchnout s ním o stůl na poradě a říct ?Takhle budeme u nás řídit projekty?. Nebyl k tomu zamýšlen.

Teoreticky je možné s PMBOK bouchout o stůl a říct ?Tohle všechno v projektech budeme dělat?. Nebylo by to ale prozíravé bouchnutí. PMBOK doporučuje, ale vhodné postupy i činnosti se musí řídit mnoha dalšími aspekty, zejména velikostí a složitostí projektu, typem klienta, zkušenostmi účastníků atd.

PMBOK je užitečná pomůcka

I když PMBOK nezahrnuje metodiku jako např. Prince 2, je užitečným základem, který pomáhá revidovat, jestli se v projektu na nic důležitého nezapomíná i poskytuje logické důvody, proč jsou jednotlivé činnosti důležité.

Tím, že se PMBOK soustředí na činnosti a jejich účel, je relativně univerzální a jeho principy patří do v klasicky i agilně řízený projektů

Školení PMBOK a související služby

PDQM poskytuje ucelený systém vzdělávání pro vedoucí projektů, který je ale svým obsahem zaměřen i na liniový management. Vzdělávání poskytuje nejenom přehled o všem, co by měl manažer znát, ale i práci s vašimi interními procesy tak, aby doporučení zapadla do podnikové kultury. Školení se neřídí pouze modelem PMBOK, ale komplexně zahrnuje i související témata.

Pokud je před vámi projekt a ve firmě vám chybí potřebné zkušenosti, pak může být nejlepším řešením využít externího manažera projektu. Naši projektoví vedoucí se vám o kvalitní řízení projektu postarají.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Řízení projektů a kvality

Agilní metody vývoje software

PMBOK

eXtrémní řízení projektů

ISO 26262

Automotive SPICE

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt