S PDQM standardy skutečně pomáhají

ISO 26262

Smyslem standardu ISO 26262 je definovat systém řízení kvality při vývoji elektrických a elektronických komponent v automobilové dopravě tak, aby se eliminovaly zbytečné nehody a rizika způsobené těmito komponentami.

Proč samostatný standard

Elektronické systémy v posledních letech přebírají stále větší kontrolu nad chováním auta. Řada elektronických prvků (např. ABS, ESP) je již povinných, další (např. TSC, tempomat, řízení stěračů, světel) jsou téměř samozřejmostí. Většina z nás ve spolehlivost těchto pomocníků věří natolik, že jim svěřuje i svůj život.

Většina elektronických asistentů ve vozidlech přitom je od nezávislých firem, které se na jejich vývoj specializují a automobilovým výrobcům je dodávají. Norma pro sjednocení přístupu ke kvalitě všech těchto zařízení je proto nezbytná i proto, že standardizuje B2B vztahy mezi dodavateli v celém automobilovém průmyslu. Díky tomu se standard ISO 26262 stal v podstatě nezbytnou součástí řízení kvality každé společnosti vyrábějící elektrické a elektronické (E/E) komponenty pro automobilový průmysl

Co obsahuje standard ISO 26262

Standard ISO 26262 vytváří normativní rámec, který definuje, jak se řídí kvalita vývoje všech E/E komponent. Definuje

Standard definuje klasifikační stupnici rizikovosti komponent ASIL a techniky deduktivní a induktivní analýzy rizikovosti komponent - FTA, FMEA - které jsou doporučené pro řízení kvality.

Jednou z klíčových součástí standardu je hodnocení úrovně bezpečnosti - ASIL.

Certifikace podle ISO 26262

Norma ISO 26262 není certifikační normou a neexistuje proto oficiální posouzení/certifikace, že organizace tuto normu splňuje. Vzhledem k jejímu významu v dodavatelských vztazích si ověření plnění normy dodavatelé často vyžadují a PDQM může ověření provést. Výrobci automobilů si ovšem často provádějí vlastní kontrolu kvality, aby si byli kvalitou výrobků, které pod svým jménem dodávají, skutečně jisti.

Školení normy ISO 26262

PDQM nabízí řadu kurzů týkajících se standardu ISO 26262 v českém, anglickém i německém jazyce.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Řízení projektů a kvality

Agilní metody vývoje software

PMBOK

eXtrémní řízení projektů

ISO 26262

Automotive SPICE

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt