S PDQM standardy skutečně pomáhají

Zachman Framework

Zachman Framework je nejstarším používaným konceptem enterprise architektury. Má přehlednou maticovou strukturu, která svými sloupci člení architekturu na základní dimenze (úhly pohledu) a řádky člení podle míry detailu. (Obojí je patrné v detailu obrázku pro jeho rozkliknutí)

Výhody a nevýhody Zachman Frameworku

Zachman Framework je dnes často považovaný za překonaný novějšími modely, zejména TOGAF. Vzhledem ke svému vzniku již v roce 1980 by měl plné právo jít do důchodu, ale stále je vhodným nástrojem nejenom pro ilustraci enterprise architektury, ale i pro navigaci analytiků při přemýšlení o problémech. Základní výhodou Zachman Frameworku stále zůstává jeho přehlednost a dobrá srozumitelnost. S TOGAF je navíc dobře slučitelný, protože TOGAF na ZF z počátku hodně stavěl a v oblasti informačního obsahu architektury zásadní změnu nepřinesl.

Hlavním rozdílem TOGAF od ZF je výrazně větší podrobnost (definuje konkrétní elementy architektury, zatímco ZF pouze definuje, čím by se měl analytik zabývat a ne, jakou by měla mít formu). Druhým přínosem TOGAF je procesní záběr (jak s enterprise architekturou pracovat), čímž se ZF vůbec nezabývá.

I když je ZF výhodným modelem díky své přehlednosti, vytváří chybnou iluzi, že enterprise architektura je 30 různých pohledů, které jsou víceméně samostatné (tak jej dokonce navrhují využívat i některé současné modelovací nástroje a jejich metodická podpora!). V praxi je ale nejdůležitější součástí enterprise architektury informace o vzájemných vazbách mezi dimenzemi (horizontální vazby) i úrovněmi podrobnosti (vertikální vazby, derivace). Tyto vazby Zachman Framework neakcentuje a jejich opomínání je častou chybou analytiků.

V čisté podobě nese Zachman Framework důsledky svého věku v absenci důrazu na prostředí organizace. Tato dimenze v době, kdy do vzniku internetu chybělo 10 let a elektronické zpracování dat teprve hledalo svou cestu do prvních zákonů nebyla aktuální, ale v dnešní době je zcela nezbytná. Proto i náš model obsahuje rozšíření pro popis vnějšího prostředí.

Zachman Framework v praxi

I přes uvedené výhrady vytváří ZF strukturu, která se pro organizaci informací v enterprise architektuře hodí dodnes. Je ale třeba ji přizpůsobit podmínkám dané organizace - proto při návrhu enterprise architektury vždy definujeme její rozsah (metamodel) a organizaci (model struktury). Oproti TOGAF vytváří ZF jemnější členění, protože business architektura TOGAF je v ZF fakticky rozdělena na více úrovní (první 2-3 vrstvy ZF). V praxi ale architekturu členíme většinou na 2 - 3 vrstvy a ještě částečně odlišně od návrhu ZF (i když obsahově modely zahrnují celou strukturu).

Zachman Framework využíváme v našich školeních analýzy a pracujeme s ním i v rámci enterprise architektury.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

CobiT

ISO 12207

Enterprise architektura

TOGAF

Zachman Framework

ArchiMate

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt