S PDQM standardy skutečně pomáhají

TOGAF® je odpovědí na potřebu dokumentovat, jak je organizace vnitřně provázaná a organizovaná

TOGAF®

TOGAF je v současné době nejrozšířenějším "standardem" určujícím, co by mělo být součástí popisu organizace a jak by se tento popis měl provádět.

TOGAF má několik základních částí

Architektura podle TOGAF dohromady kloubí několik důležitých domén:

Silné stránky TOGAF

TOGAF sám ideově vychází z modelu Zachman Framework a ve srovnáním s ním jsou patrné i jeho hlavní výhody:

Nesporným přínosem TOGAF je, kromě popularizace významu samotné EA, usnadnění práce - rámec účinně radí, jak začít. Standard také pomáhá ideu v organizaci prosadit.

TOGAF samozřejmě pomáhá i firmám, které se podílejí na jeho vytváření, především formou systému certifikací pracovníků i samotné EA v organizacích. Zejména pro to je důležitá část přesně formalizující popis elementů EA, díky čemuž je možné dobře certifikovat i nástroje pro její správu. Z hlediska organizace - běžného uživatele a tvůrce Enterprise Architektury - tato formalizace i na ní navázaná certifikace fakticky nemá praktický význam.

Omezení a problémy TOGAF

TOGAF má stejná praktická omezení, jako všechny generické metodiky (např. blízký standard CMMI) - vytváří teoretický model, který přesně v té podobě, jak je navržen, není nikdy použitelný. Je třeba s ním pracovat s ohledem na skutečné potřeby organizace a práci s ním přizpůsobit možnostem týmu. Na tuto potřebu i TOGAF sám upozorňuje.

TOGAF připouští, že organizace musí rozsah architektury přizpůsobit svým možnostem, ale už se nezabývá problémem, jak smysluplnou a přitom realizovatelnou podmnožinu definovat. Nedostatečně také řeší přechod mezi projektovou analýzou a business architekturou.

TOGAF je dobrým ideovým rádcem, jak s Enterprise Architekturou pracovat, ale i když obsahuje řadu doporučení, mnohá další - a z naší zkušenosti kritická - úskalí nechává bez povšimnutí. I proto pomáháme organizacím s vytvářením Enterprise Architektury, poskytujeme potřebná školení pro klíčové pracovníky a pomáháme vytvářet standardy, jak enterprise architekturu spravovat technicky i spolupracovat s businessem.

Důležitou nadstavbou TOGAF je jazyk ArchiMate, který je od základu navrhován tak, aby Enterprise Architekturu popisoval celou.

Poznámky

TOGAF® i ArchiMate® jsou registrovanými známkami The Open Group®

TOGAF je zkratkové slovo složené z názvu The Open Group Architecture Framework

ADM je zkratkou z Architecture Development Method

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

CobiT

ISO 12207

Enterprise architektura

TOGAF

Zachman Framework

ArchiMate

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt