S PDQM standardy skutečně pomáhají

ArchiMate®

ArchiMate je otevřeným standardem tvořeným the Open Group, organizací stojící i za standardem TOGAF. The Open Group vydává volně dostupné specifikace, na jejichž základě je tento souhrnný materiál vytvořen.

Jazyk má kvalitní popis, přesnou syntaxi i sémantiku, takže modely jsou jednoznačné. Velkou výhodou jazyka proti jiným jazykům (zejména často používanému UML) je, že je od základu vytvořen k modelování organizace a vztahům mezi businessem a aplikacemi. Druhou zásadní výhodou je jeho relativní jednoduchost a tím i výborná srozumitelnost lidem z businessu, takže jde o jazyk, který je skutečně možné používat pro komunikaci analýzy s businessem.

Struktura jazyka

Základní organizační strukturou modelu jsou vrstvy, přičemž každá vrstva popisuje strukturální i dynamické vztahy mezi elementy dané úrovně. Důležité je, že model vzájemně provazuje i elementy napříč vrstvami, vrstva detailnějšího pohledu tak popisuje implementaci vrstvy vyšší úrovně.

Vzhledem k tomu, že modelování architektury je většinou součástí projektů, které musí vyřešit nejenom popis as-is a to-be stavu, obsahuje ArchiMate podporu i pro další modely a to formou Rozšíření

ArchiMate v naší praxi

Jazyk ArchiMate je efektivní nástroj modelování enterprise architektury a business analýzy. Stal se proto každodenní součástí naší práce i školení pro business analytiky. Hlavními důvody pro to jsou:

V ArchiMate jsme vytvořili řadu modelů, ať už šlo o organizaci, produkty a procesy banky nebo např. ministerstva. Vždy nám model posloužil pro kvalifikovanou diskuzi s managementem, výkonnými pracovníky businessu i IT analytiky, kdy jsme řešili, jak organizaci zefektivnit a její chod podpořit informačními systémy.

Licenční poznámka

ArchiMate® je registrovanou známkou The Open Group.

Jazyk je veřejně publikován.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

CobiT

ISO 12207

Enterprise architektura

TOGAF

Zachman Framework

ArchiMate

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt