S PDQM standardy skutečně pomáhají

Standard sociální odpovědnosti

SA 8000 (Social Accountability ) je mezinárodní standard sociální odpovědnosti vytvořený organizací CEPAA (Council on Economic Priority Accreditation Agency).

Cílem standardu je ověřit, že výrobky a služby společnosti mají čistý etický původ. Jde o dobrovolný standard určený pro organizace všech velikostí a zaměření. V Česku není příliš známý a to zejména proto, že většina jeho požadavků je zakotvena přímo v legislativě. Známý je ale společnostem, které dodávají služby a výrobky mezinárodním společnostem, které samy tento standard dodržují a totéž vyžadují i od všech svých dodavatelů.

Oblasti sociálního přístupu k pracovníkům

Standard SA 8000 níže popsané oblasti.

Dětská práce

Do práce nesmí být zapojování mladí lidé (pod 15 resp. 14 let) nebo lidé do věku stanoveného legislativou státu

Nucená práce

Nesmí být používány žádné prostředky k donucování lidí k práci (např. zabavování dokladů)

Zdraví a bezpečnosti - Bezpečnostní zásady snižující riziko vzniku úrazu a vybavení pracovišť prostředky pro rychlou pomoc

Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání

Právo zakládat odbory a společně vyjednávat se zaměstnavatelem

Diskriminace

Postupy znemožňující diskriminaci v odměňování, vzdělávání, benefitech nebo pracovní době v závislosti na rase, původu, pohlaví, sexuální orientaci, členství v odborech nebo politické orientaci. Zamezení sexuálnímu obtěžování na pracovišti

Korektní disciplinární postupy

Zákaz fyzických trestů, psychického, fyzického nebo slovního týrání

Pracovní doba - Maximální pracovní doba 48h týdně, 1 den volna každých 7 dní a přesčasy v maximálním rozsahu 12h za týden. Přesčasy jsou výjimečné a vždy placeny zvýšenou sazbou.

Odměňování

Mzda musí být minimálně na úrovni hranice stanovené legislativou nebo oborovými pravidly. Mzda nesmí být snižována z disciplinárních důvodů Mzda a odměny musí být jasně stanoveny a pravidelně vypláceny a to finanční hotovostí v souladu s legislativou země. Nesmí být uzavírány dohody a smlouvy, které by vedly k obcházení legislativních pravidel.

Procesní zajištění plnění požadavků standardu

Kromě výše uvedených pravidel standard obsahuje pravidla řízení, kontroly a implementace všech požadavků. Tyto postupy jsou v podstatě shodné s postupy jiných standardů managementu, např. ISO 9001.

Pomoc PDQM se standardem

PDQM vaší firmě či organizaci pomůže nastavit kontroly a procesy tak. aby byly požadavky normy v plném rozsahu splněny. Většinou plnění normy nevyžaduje faktické změny, protože, jak bylo zmíněno, standard je plně vyžadován legislativou. Implementace proto většinou zahrnuje rozšíření kontrolních a řídícíh mechanismů implementovaných společně s normami ISO 9001, ISO 14000 a OHSAS 18000.

PDQM není certifikačním orgánem a není oprávněna vystavit certifikaci plnění normy. Firmám pomáháme s přípravou na certifikaci akreditovaným subjektem a poskytujeme kontrolní audit kontrolující plnění normy.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Business strategie

Interní nebo externí audit

Interní audit podrobněji

ISO 9001:2009

Marketingová strategie

SA 8000

SixSigma a proces DMAIC

D8 - Skupinová analýza problémů

APQP a PPAP - řízení dodavatelů

Koučink

Mentoring vs. Koučink

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt