S PDQM standardy skutečně pomáhají

Mentoring a koučink jsou v posledních letech často používané pojmy, a přesto jsou představy mnoha lidí o tom, co přesně vedení touto formou účasntíkům přinese, často nejasné. Nezřidka to vede ke zklamání a pocitu, že poskytnutá pomoc byla špatná. Přitom vůbec špatná být nemusela, jenom se nepotkala s očekáváním.

Mentor

Mentor by se dal česky pojmenovat vůdce, rádce. Mentor by měl být nejenom odborným vzorem, ale také aktivním pomocníkem na cestě. Zatímco vzor funguje, i když o vás neví, mentor vstupuje do vaší práce, hodnocením, motivací směrování.

Mentor je vždy profesionálem v oboru, pro který jste váš vztah navázali. Vždy by mělo jít o zkušeného praktika, který dosáhl odborných úspěchů, takže je zřejmé, že cestu, na které vám pomáhá, sám prochází úspěšně.

Asi nejznámějším mentorem posledních desetiletí je Mr. Joda ze seriálu Star Wars. Bližším příkladem bývají vedoucí výzkumných týmů (např. profesoři), kolem kterých vyrůstají noví odborníci na stejný obor. Vedoucí jim pomáhá rozvinout jejich kariéru např. navázáním na jeho vlastní výzkumy. Každý vedoucí pracovník, který je odborník na práci svého týmu, se může stát dobrým mentorem.

Neexistuje žádné vzdělávání pro mentory. Mentor vyrůstá svou vlastní zkušeností. Za mentora hovoří jeho vlastní cesta případně jeho následovníci, kteří šli podobnou cestou.

Mentor není povolání ani profese, je to schopnost vyplývající z profesní zralosti i potřebných lidských vlastností - ty jsou blízkém, těm, co musí mít kouč, ale mentor by měl být navíc připraven na to, že jej jeho "žák" přeroste.

Kdo potřebuje mentora?

Mentor se hodí každému. Urychluje hledání cesty, pomáhá vyvarovat se chyb. Otázkou spíš je, jestli je vhodný mentor dostupný.

Skupinový mentoring

I když je mentoring - po vzoru koučinku - většinou individuální, má dobrý smysl i pro celé skupiny.

Skupinový mentoring není to samé, jako osobní mentoring se členy skupiny. Při skupinovém mentoringu pracuje mentor s celou skupinou a rozvíjí spolupráci, sdílení a předání informací, know-how i efektivní dělbu úkolů. Může tak pomoci nejenom osobnostnímu růstu jednotlivých členů, ale pozdvihnout úroveň práce celé skupiny.

Kouč

Kouč v prvé řadě pomáhá nalézt odvahu, sílu a rozhodnost jít za cílem a cestu nevzdat. Nejblíže by jej vystihl označení povzbuzovač.

I kouč samozřejmě musí být profesionál. Ale zatímco mentor má za sebou cestu, po které jdete, kouč musí mít za sebou zkušenosti, jak druhé navést na jejich vlastní cestu, pomoci jim cestu nevzdat, hledat si cestičky a zkoušet nové, když se nedaří. Je v tomto směru blíž rodičům, kteří povzbuzují a posilují své děti na cestě životem, i když ta cesta nevede v jejich stopách.

Koučink je vyučován, ale samozřejmě vyžaduje i praxi. Schopnosti se dají doložit certifikací, pochopitelně větší vypovídací hodnotu by měly reference úspěšných lidí, kterým kouč k jejich úspěchu pomohl.

Koučink je povolání, a dobrý kouč si zaslouží, aby se práci věnoval na plno. Koučem by správně měl být každý liniový vedoucí - nebo se o to alespoň snažit v rámci svých schopností. I proto by se manažeři měli v koučinku vzdělávat, protože na jejich schopnosti motivovat a rozvíjet lidi většinou závisí i efektivita jejich týmu. Zejména se to týká nižšího a středního managemetu.

Potřebujete kouče?

Jak bylo zmíněno, s koučinkem by měli mít zkušenost všichni manažeři a nejlepším způsobem, jak si své schopnosti ověřit nebo vypěstovat, je mít vlastního kouče - v tomto specifickém případě kouč fakticky plní i roli mentora; mentora pro oblast koučinku.

Kouče lze doporučit každému, kdo cítí, že jeho rozvoj je svázán nedostatkem sebedůvěry, schopnosti oslovit a přesvědčit druhé nebo najít svůj směr rozvoje.

 

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Business strategie

Interní nebo externí audit

Interní audit podrobněji

ISO 9001:2009

Marketingová strategie

SA 8000

SixSigma a proces DMAIC

D8 - Skupinová analýza problémů

APQP a PPAP - řízení dodavatelů

Koučink

Mentoring vs. Koučink

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt