S PDQM standardy skutečně pomáhají

Chcete přijít na trh s novým produktem nebo službou a přemýšlíte, jestli je vše potřebné připraveno, jestli je produkt pro trh vhodný a uchytí se? Pak je marketingová strategie pravděpodobně tím nejdůležitějším krokem, který musíte udělat.

Marketingová strategie

Smyslem marketingové strategie je definovat vizi i plán, jak své produkty odlišit od konkurence, tj. zaujmout klienty, vytvořit a udržovat na trhu postavení.

Tak jako každá strategie, i marketingová je zaměřena na dlouhodobé cíle a měla by být stabilní tak, aby se na jejím základě rozvíjely konkrétní plány ve firmě. Marketingová strategie má typicky i vztah k business strategii, se kterou se vzájemně ovlivňují.

Jak vytvořit marketingovou strategii

Má-li být strategie kvalitní, musí na jednu stranu odpovídat poslání společnosti definované business strategií, na druhé straně zohledňovat možnosti trhu i firmy samotné. Základem pro vypracování strategie je proto především analýza všech oblastí, které na ní mají vliv

Marketingové strategie většinou rozlišují základní typy přístupu k trhu

Každá ze strategií vyžaduje specifický přístup k cenotvorbě, reklamě, obchodní strategii a samozřejmě i k výrobě a vývoji. Volba strategie se proto musí vázat na aktuální možnosti a také se s časem mění.

Marketingový mix

Základem práce na marketingové strategii je práce s tzv. marketingovým mixem - klíčovými atributy modelu (označovaný často jako 4P nebo 7P marketingu):

Základní model je často rozšiřován o další tři:

Kdy vytvářet marketingovou strategii a kdy ji měnit

Marketingová strategie by měla stát už u zrodu firmy a stejně tak u zrodu každého nového produktu. Dá se říci, že jde o proroctví produktu od sudiček, které by jej mělo produkt provázet a směřovat jej tam, kam byl od počátku určen.

Obecně by strategie měla nejenom sledovat konkrétní produkt po celou dobu jeho životnosti, ale týká se i organizace jako celku. Součástí strategie je i vnímání firmy klienty, existující distribuční sítě a vztahy a to vše se vyplácí udržovat i pro nové produkty. Proto i když je třeba marketingovou strategii průběžně upravovat, jde o strategii, která se vytváří na roky a mění se velmi opatrně. Radikálnější změny jsou samozřejmě potřeba ve chvíli, kdy trh nebo firmu  zasáhne výrazná změna (např. legislativní, silná konkurence apod.) Obecně je třeba na strategii sáhnout ve chvíli, kdy přestává fungovat nebo se blíží změna, která úspěšnost ohoržuje.

Jak s marketingovou strategií pomůže PDQM

Kvalitní marketingová strategie, stejně jako business strategie, musí využívat hodně informací o firmě a jejích obchodních sítích. Základem tvorby strategie proto je úzká komunikace s managementem firmy.

PDQM pomáhá vypracovávat analýzy trhu a ve spolupráci s našimi dlouhodobými partnery připravujeme všechny její součásti. Vedeme jednání managementu, připravujeme návrhy i zpracováváme navazující plány, které strategii uvedou v život.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Business strategie

Interní nebo externí audit

Interní audit podrobněji

ISO 9001:2009

Marketingová strategie

SA 8000

SixSigma a proces DMAIC

D8 - Skupinová analýza problémů

APQP a PPAP - řízení dodavatelů

Koučink

Mentoring vs. Koučink

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt