S PDQM standardy skutečně pomáhají

Koučink

Cílem koučinku je vést klienta jeho vlastní cestou k růstu, který za hlavní nástroj využívá jeho vlastní zkušenosti. Podporuje motivaci a schopnost pohledu na sebe sama, učit se z prožitého a využívat to jako zdroj inspirace.

Jak vypadá koučink

Základním rozlišením je, zda se koučink zaměřuje na individuálního pracovníka nebo je veden ve skupině.

Individuální koučink

Individuální koučink je postavený na schůzka kouče s klientem ve dvou. Zásadní výhodou individuálního koučinku je možnost využít pro rozvoj i velmi osobních zkušeností a zážitů. Koučink tak často zasahuje i do oblasti orientace v osobním životě a sladění osobního a pracovního života.

Skupinový koučink

Skupinový koučink je veden na pracovišti, skupinu tvoří lidé podobného profesního postavení, většinou manažeři na stejné úrovni řízení. Skupinový koučink se většinou věnuje výhradně profesní stránce odborného růstu. Jeho výhodou je možnost vzájemného obohacení se mezi účastníky a přebírání zkušeností. Nezřídka je přínosem i zlepšení spolupráce mezi účastíky.

Proč koučink speciálně pro manažery

U managementu je nejvyšší riziko ztráty vnitřní orientaci a tahu na branku, právě proto, že se od manažerů očekává, že budou nejenom samostatní, ale navíc příkladem pro svůj týmy resp. celou společnost. Ze všech pracovních pozic ve firmách je tak u managementu nejdůležitější, aby si nejenom udrželi jistotu, kam směřovat, ale také, aby se dokázali na své kroky dívat sebekritiky a s odstupem.

Je koučink od PDQM pro vás?

Při koučinku je nezbytně nutné, aby si kouč a vedený pracovník vzájemně "sedli". Jejich spolupráce - a to zejména v případě individuálního koučinku - je výrazně osobnější, než při jiných formách vzdělávání a vedení. V neposlední řadě hraje roli i fakt, že při koučinku je třeba se bavit o tom, co se vedenému podařilo i nepodařilo, v čem selhává.
Z výše uvedeného je velmi důležité, aby se kouč se zájmcem setkali. Proto nabízíme úvodní nezávazné setkání a návštěvu zdarma nebo pouze za cenu cestovních nákladů (v případě setkání mimo Prahu).

 

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Business strategie

Interní nebo externí audit

Interní audit podrobněji

ISO 9001:2009

Marketingová strategie

SA 8000

SixSigma a proces DMAIC

D8 - Skupinová analýza problémů

APQP a PPAP - řízení dodavatelů

Koučink

Mentoring vs. Koučink

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt