S PDQM standardy skutečně pomáhají

Týmové řešení problému - metoda 8D

Metoda 8D je metodou zaměřenou na odhalování a řešení problémů. Svůj původ má v automobilovém průmyslu (vznikla u Fordu, tehdy s názvem TOPS - Team Oriented Problem Solving). Jak název napovídá, má osm základních kroků. Těm ale předchází ještě nultý - přípravný.

D0 Příprava na 8D

Cílem je jasně problém pojmenovat, porozumět mu a popsat jeho projevy, aby s ním mohl tým rozumně pracovat.

Techniky:

Krok se nebere jako součást vlastního procesu (proto D0)

D1: Vytvořit tým

Pro řešení problému je třeba vytvořit tým odpovědný za řešení. Součástí týmu musí být vlastníci procesů, kterých se problém dotýká i další lidé (např. vlastník produktu), v jejichž odpovědnosti jsou ovlivněné výstupy.

D2: Popsat problém

Cílem je problém detailně popsat a zaznamenat vše, co se ho dotýká. Vhodnými technikami jsou např.:

D3: Aplikujte dočasné řešení

Prvním cílem skupiny je navrhnout co nejrychleji dočasné řešení, které má za cíl zajistit, aby se situace dál nezhoršovala

I dočasné řešení je třeba ověřit a zkontrolovat, zda je skutečně efektivní.

Používanými metodami bývá:

D4: Analýza prvotních příčin a únikových bodů

Je třeba provést detailní analýzu prvotních příčin (Root-Cause Analysis), aby se tým dobral pochopení skutečně příčiny problému. Musí být popsán mechanismus, jakým k problému dochází.

D5: Permanentní náprava

Cílem je najít různá řešení prvotní příčiny, ověřit, že skutečně mají potenciál prvotní příčinu odstranit. V druhém kroku je třeba vybrat nejefektivnější řešení.

D6: Implementovat a ověřit řešení

Nasazení změny je třeba naplánovat (případně se všemi důsledky na další řízené procesy, požadavky standardů jako ISO 26262 apod.). Plán musí obsahovat i termíny, kdy se zlepšení prakticky projeví a jak se ověří.

D7: Prevence

Tým je odpovědný i zajistit, aby se problém znovu nevyskytl nejenom v řešeném kontextu, ale ani v podobných situacích

D8: Uzavření

Pro dlouhodobou udržitelnost zlepšování je nutné, aby měli účastníci i satisfakci z toho, co dělali - zaslouží si pochvalu za dobře vykonanou práci.

Pomoc s analýzou firemních problémů

PDQM pomáhá jak se standardy kvality - např. školení ISO 26262, ale také se zlepšováním interního fungování. Analýzou problémů, externím posouzením, co funguje dobře a co potřebuje zlepšit i dalšími způsoby, které pomohou firmě ke zlepšení fungování.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Business strategie

Interní nebo externí audit

Interní audit podrobněji

ISO 9001:2009

Marketingová strategie

SA 8000

SixSigma a proces DMAIC

D8 - Skupinová analýza problémů

APQP a PPAP - řízení dodavatelů

Koučink

Mentoring vs. Koučink

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt