S PDQM standardy skutečně pomáhají

BABOK

BABOK, celým jménem Business Analysis Body Of Knowledge, česky Souhrn znalostí z oblasti business analýzy shrnuje - jak název výstižně vyjadřuje - co by měl analytik umět a znát pro svou práci.

BABOK vás naučí

BABOK není metodika

BABOK neříká, jak by měl analytik pracovat, čím začít, s kým se o čem bavit apod. Není pracovním postupem ani nedefinuje proces (ten pro oblast business analýzy můžete najít v posledních verzích TOGAF). Z BABOK se tedy nelze snadno naučit, jak pracovat, ale přesto je velmi užitečným souhrnem, zvlášť pro toho, kdo už nějakou praxi má. Fakt, že BABOK není metodikou, se ukazuje jako výhoda. Většina organizací týmů má zaběhané pracovní postupy a metodika by s nimi byla často v rozporu. Při snaze ji využít by tak nastávaly problémy, které by nejspíše vedly k tomu, že by byl BABOK odložen jako zajímavá, podnětná, ale neaplikovatelná metoda.

BABOK coby souhrn znalostí není v rozporu s žádnou projektovou metodikou a je stejně dobře použitelný v ?klasicky? řízených projektech jako při agilním přístupu (pokud se agilita nezaměňuje za pohodlnost ve formě vynechání řady kroků včetně analýzy).

BABOK pomáhá zlepšovat

Z praxe víme, že ve skutečnosti většina analytiků žádnou oficiální metodiku nemá, ale téměř všichni mají zaběhanou praxi, která vznikla živelně z toho, co kdo uměl a prosadil. BABOK přináší čerstvý vzduch, který především ukazuje, co všechno se nedělá a dělat by se mělo a často o čem nikdo v týmu netušil, že je to důležité - např. plán sběru informací.

Školení BABOK

PDQM má kompletní cyklus vzdělávání pro business analytiky (a nejen pro ně), jehož páteří jsou procesy BABOK. Školení zahrnuje i aktivní práci na zlepšování postupu analýzy a díky tomu váš kolektiv dostane postupy a doporučení BABOK skutečně do praxe.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

BABOK

BPMN

UML

CMMI

ISO/IEC 15504

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt