Víme, jak dělat software pořádně

Potřebujete zlepšit práci s informacemi, zavést nový informační systém?
Chcete realizovat projekt subvencovaný ze strukturálních fondů EU (např. ICT v podnicích, ICT a strategické služby)?
Pomůžeme s přípravou vaší firmy, business analýzou potřeb, definicí zadání i sepsáním žádosti pro strukturální fondy EU. Pomůžeme vám ohlídat kvalitu řešení i vybrat dodavatele.

Nákup informačního systému

Změna IS je náročná a většinou riziková. Řada důležitých otázek, které je třeba rozhodnout, vyžaduje dobré pochopení firemní strategie a současně znalosti IT. Ve chvíli, kdy tuto odpovědnost přenesete na dodavatele IS, přizpůsobí zadání dodávanému řešení. Spolupráce s námi Vám pomůže zůstat nezávislí na dodavateli a důsledně ohlídat, aby splnil potřeby Vaší firmy.

PDQM nabízí pomoc zkušených pracovníků, kteří pomáhají s

Pomůžeme předejít problémům, které projekty často potopí nebo přinejmenším prodraží a protáhnou. Naší hlavní výhodou jsou zkušenosti, které máme a praxe se standardy (CMMI for Acquisition, BABOK, PMBOK, ITIL). Jsme připraveni tyto standardy naučit i Vás.

Využití evropských fondů pro pořízení software

Máme velké zkušenosti i s projekty spolufinancovanými z programů "ICT v podnicích" a "ICT a strategické služby", pomůžeme vám vypracovat žádost a získat tak na pořízení nového informačního systému dotaci z fondů EU.

Software jako služba (SaaS)

Pokud uvažujete o pronájmu informačních služeb, pomůžeme s objektivním rozhodnutím, zda je toto řešení pro Vaši firmu vhodné z hlediska efektivity, rizik, nákladů a dlouhodobé perspektivy. Pomůžeme v jednání s poskytovateli a zejména s kontrolou kvality záruk, které poskytovatel zaručuje (SLA kontrakt).

Vzorová smlouva na dodávku software

Ověření kvality software

Vývoj podnikového software

Nákup software

Podpora vývoje kvalitního software

Automatizace procesů - univerzální workflow management systém

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt