Víme, jak dělat software pořádně

Jak vyvíjet software kvalitně

Vyvíjíte software a máte problémy s termíny, kvalitou nebo Vás rozčiluje, že nejste schopni práci sledovat? Stojí vás vývoj příliš mnoho a nedokážete být ziskoví?

Kvalitně řízený softwarový tým je až 10x produktivnější, než skupina odbSoftware process managementorníků, kteří pracují bez promyšleného vedení. Pomůžeme Vám definovat procesy tak, že budete umět práci plánovat, Vaše týmy budou pracovat stále lépe a s termíny dodávek si budete jistí. Nebojte si dát produktivitu za hlavní cíl.

Hlavními oblastmi, které mají zásadní vliv na efektivitu a kvalitu práce, jsou:

CMMI-DEV / ISO 15504 - Světové standardy vývoje software

PDQM umí účinně pomáhat se všemi oblastmi. Využíváme řadu standardů, zejména model zralosti organizace CMMI®, ISO 15504 a standardy IEEE. Hlavně však vycházíme z vlastní zkušenosti a dobře poznáme, které postupy fungují a které naopak brzdí.

Na Váš kolektiv i firmu se díváme jako na celek a spolupracujeme na všech úrovních organizace od programátorů, přes team leadery, až po HR manažery a vrcholové vedení. Dobře víme, že má-li být zlepšení účinné, je třeba realizovat a sladit změny na více úrovních.

Komplexní podpora týmu

PDQM pomáhá nejenom s procesy řízení prací, ale i s řízením konkrétních projektů podle metodiky PMBOK a s nastavením pravidel pro rozvoj kvalifikace všech pracovníků. Pokud potřebujete tým rozšířit, pomůžeme i s výběrem vhodného pracovníka na IT pozice.

Pro váš projekt zpracujeme i kompletní business analýzu, takže plně převezmeme odpovědnost za to, že systém bude odpovídat potřebám vašeho businessu.

Jestli Vám záleží na tom, aby váš tým pracoval výkonně a spolehlivě, obraťte se na naše konzultanty.


CMMI je registrovanou známkou drženou Carnegie Mellon University, chráněnou patentovým zákonem USA

Vzorová smlouva na dodávku software

Ověření kvality software

Vývoj podnikového software

Nákup software

Podpora vývoje kvalitního software

Automatizace procesů - univerzální workflow management systém

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt