Méně práce s řízením organizace

Společné řízení projektů a kolektivů

Každý, kdo pracoval ve větší firmě nebo organizaci, se s tím jistě potkal: Každý pracuje na několika úkolech a najednou přijde potřeba pustit se do nového projektu nebo úkolu, který má velkou prioritu a nikoho nezajímá, že i bez něj každý sotva stíhal. Co s tím a kdo za to může?

Většinou po "viníkovi" nikdo ani nepátrá (každý má svůj jasný názor), ale když přece, nejčastěji se žádný nenajde. Někdo nepodal přesné výkazy, jiný si myslel, že jsou volné kapacity atd. Co s tím?

Meziprojektové řízení

Problematika meziprojektového řízení má řadu různých řešení a každé je vhodné pro jiný typ projektů a především kolektivu. Pomáháme navrhnout vhodnou organizaci, pomoci vedoucím projektů i liniovým vedoucím s nastavení spolupráce a vytvořit takové mechanismy, aby se jinak běžná situace popsaná v úvodu nestávala.

Řízení kolektivu a týmů

Ve chvíli, kdy jsou nastaveny kompetence jednotlivých manažerů, je klíčové, jak zajistit, aby každý výkonný pracovník měl jasně přidělovanou práci jedním vedoucím. Není problém, aby se pracovníci naučili, že některé otázky a potřeby řeší s liniovým a jiné s projektovým manažerem. Podstatné je, aby nikdy nevznikaly nejasnosti, ktesý vedoucí je ten správný. Nejdůležitější přitom je, aby to bylo jasné manažerům samotným. PDQM pomáhá nejenom s vytvořením pravidel, ale i s jejich rozšířením ke všem v kolektivu.

Řízení lidí a práce

Přes všechny otázky o kompetencích vždy nakonec jde o konkrétní práci, kterou je třeba přidělit konkrétním lidem. Je třeba zajistit, aby ke každému přišlo srozumitelné zadání s jasně definovanou prací a očekávaným výstupem, termínem a požadovanou kvalitou. Pomůžeme nastavit takové mechanismy, aby tok zadání probíhal hladce, nedocházelo ke zkreslování, výkonní pracovníci správně rozuměli prioritám a požadavkům a nebyly vlivem špatné organizace přetěžování a v důsledku frustrováni.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Externí řízení projektu

Řízení kvality

Dohled nad kvalitou prací

Projektová kancelář

Programová kancelář

Struktura projektově řízené organizace

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt