Méně práce s řízením organizace

Podopora Projektového řízení ve firmě

Mnoho firem se hlásí k projektovému řízení a projektové organizace práce, ale mnoho z nich si to plete s realizací zakázek v liniové struktuře. Jaký je hlavní rozdíl? Máte skutečně vedoucí projektů?

Externí řízení projektu

Externí vedoucí projektu je v řadě případů optimálním řešením pro konkrétní projekt:

Nabízíme vám podporu zkušeného vedoucího projektu, který se postará o váš projekt od naplánování až do ukončení. Zajistí interní organizaci, naplánování i spolupráci s partnery a dodavateli. Bude potřebovat vaši plnou podporu (např. nemůže interní kapacity plánovat bez součinností liniového managementu), ale postará se o hladký průběh, koordinaci a pohlídá, aby vše potřebné skutečně proběhlo.

Organizace projektového řízení

Málokterý manažer by odpověděl, že vedoucího projektu nepotřebují. Přesto je mnoho firem, které fakticky vedoucí projektů nemá. Linioví vedoucí sledují chod firmy, jednotlivé zakázky fakticky nemají odpovědné pracovníky a v konečném důsledku vedoucí výroby, vývoje nebo realizace fakticky odpovídá za všechno.

Je-li toto případ vaší firmy, obraťte se na nás. Pomůžeme definovat projekty, nastavit strukturu řízení, odpovědnosti i kontrolní mechanismy. Vedoucí oddělení se budou moci věnovat lidem a oddělení, zatímco vedoucí projektů zajistí, aby vaše firma projekty realizovala včas a efektivně.

Koučování vedoucích projektů

Absolvovat školení vedoucího projektu můžete u mnoha firem (nebo i s námi), ale školení z nikoho dobrého vedoucího projektu neudělá. Pomáháme proto projektovým manažerům dlouhodobě koučováním, přípravou plánu a revizemi tak, aby dokázali projekty vést odpovědně až do konce.

Pomáháme vedoucím softwarových projektů, projektů v telekomunikacích i vedoucím všech typů projektů interního rozvoje firem.

Co jsou ve firmě projekty

Projektově řízená organizace má v pojmu projektu jasno. Pro jinou organizaci může být projektem zakázka. Výroba nebo operativa (např. schvalování úvěrů, poskytování standardních školení apod.) většinou nejsou projekty.

Každá, skutečně každá firma občas realizuje projekty. Projektem typicky je:

a mnoho dalších činností. Některé projekty jsou jednoduché, jiné se bez projektového řízení stávají noční můrou šéfů.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Externí řízení projektu

Řízení kvality

Dohled nad kvalitou prací

Projektová kancelář

Programová kancelář

Struktura projektově řízené organizace

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt