Méně práce s řízením organizace

Projektové řízení je samozřejmostí pro většinou firem a žádný vedoucí pracovník by nepřiznal, že s ním nemá zkušenosti nebo jej nechce. Přesto je v této oblasti stále hodně co zlepšovat. PDQM udržuje zkušenosti o nejnovějších standardech v oblasti řízení projektů a umí výrazně zlepšit jejich hladký průběh v řadě společností.

Projektové řízení

PDQM vyškolí vaše projektové manažery podle nejnovějších postupů. Je jedno, jak málo dosavadních zkušeností mají, s naší podporou budou schopni odpovědně projekt uchopit a postarat se o vše potřebné.

Dokážeme sladit liniovou a projektovou organizační strukturu do jednoho celku tak, aby firma dokázala efektivně řídit pracovníky i projekty a mezi vedoucími pracovníky nedocházelo ke střetům.

Pomůžeme vám zavést projektovou a programovou kancelář, které vedení projektů a jejich koordinaci výrazně zjednoduší a zpřehlední. Vedoucí na všech úrovních organizace budou mít všechny potřebné informace pro své rozhodování.

Pomůžeme vám vytvořit flexibilní týmy, které umí mezi projekty přecházet a vzájemně spolupracovat.

Dohled nad kvalitou projektových prací

Zanedbávanou, ale velmi důležitou činností, je soustavný dohled nad kvalitou prací v projektu a to včetně kvality samotného projektového řízení. Stavební dozor by u projektů vývoje IT systémů, organizačních a procesních změn by měl být stejně samozřejmou součástí, jako u stavebních činností. Máme zkušenosti z dohledu na projekty všech velikosti a různého zaměření - od implementace legislativních dopadů pro vývoj rozsáhlých podnikových systémů. Více si o práci dohledu na kvalitu projektu.

Řízení projektu

PDQM pomáhá i s řízením konkrétních projektů od nákupu řešení a systémů pro vlastní týmy, přes tvorbu nových produktů až pro rozvojové projekty typu založení pobočky, změny strategie, vnitřního řízení nebo definice firemní strategie.

Máme zkušenosti i s nejnáročnějšími rozvojovými projekty, které mají nejasný průběh i cíl - rozumíme metodám extrémního řízení projektu a pomůžeme i s projekty, do kterých se nikomu nechce.

Z našich projektů

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Externí řízení projektu

Řízení kvality

Dohled nad kvalitou prací

Projektová kancelář

Programová kancelář

Struktura projektově řízené organizace

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt