Méně práce s řízením organizace

Kancelář programuProjektová kacelář - ilustrace

Máte vytyčenou strategii firmy, kterou naplňujete dlouhodbým programem? JIstě potřebujete, aby o tento program někdo soustavně pečoval. K tomu slouží kacelář programu.

Programová kancelář od PDQM

PDQM má zkušenosti s multiprojekovým řízením, které pomohou Vaší organizaci:

Proč Programová kancelář?

Kancelář musí zapadnout

Programová kancelář většinou naplňuje strategii společnosti resp. dlouhodobý program. Její role jde napříč projekty, organizační strukturou firmy a zasahuje do kompetencí středního managementu. Správná definice její role, nastavení kompetencí i odpovědnosti rozhodnou o užitku kanceláře a často i úspěchu celého programu. Využijte našich zkušeností, abyste předešli mnoha problémům a měli kancelář výkonnou a užitečnou.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Externí řízení projektu

Řízení kvality

Dohled nad kvalitou prací

Projektová kancelář

Programová kancelář

Struktura projektově řízené organizace

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt