Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

"Zjistili jsme, že 80% změn v procesech organizace selhalo, protože organizace nerouzměla dopadům, které změna bude mít."
(Sandy Carter, IBM)

Tomuto problému se s námi vyhnete.

Zlepšování a řízení procesů ve firmách

Zlepšování a řízení procesů

V našich kulturních podmínkách mohou být bez dohodnutých pracovních postupů a procesů úspěšné jen velmi malé firmy. Pro všechy ostatní jsou efektivní procesy rozhodující pro dlouhodobu prosperitu.

V procesech se hodně chybuje

Málokterý manažer chce přiznat, že jeho procesy jsou špatně nastavené.Přesto se stále znovu potkáváme s mnoha chybami, které firmy stojí i desítky procent nákladů.

Mezi nejčastější problémy patří nesoulad mezi odpovědnostmi a kompetencemi, nejasná pravidla, nestabilní pracovní prostředí, nedomyšlené postupy, ale třeba i nekompetentní zásahy. Problémů je ale mnohem více, každý tým má své zažité postupy, přes které už ani nevnímá, že jsou často kontraproduktivní nebo zbytečné.

Jak na procesy?

PDQM se na vaše procesy podívá zvenčí, najde možnosti zlepšení efektivity a lepšího využití potenciálu, který máte. Učíme, jak procesy řídit a vyvíjet, pomůžeme s definicí procesů, vyškolením pracovníků i s přípravou na certifikaci. Především ale sledujeme zdraví firmy i pracovního kolektivu. Vybudujeme vám systém jakosti od základu nebo dopracujeme váš.

Kde je užitečná standardizace, vytvoříme i procesní mapu.

Procesy nestačí

Dobře víme, že samotné procesy nic nezachrání a je často třeba pracovat s celou organizací i jednotlivými pracovníky. Naše práce proto zahrnuje i spolupráci na rozvoji týmů a vybudování zdravého motivačního prostředí, podporu vaší práce efektivními informačními technologiemi i řadu dalších služeb včetně manažerského vzdělávání, které pomůže, abyste všechny naše zkušenosti převzali.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Zlepšování procesů

Automatizace procesů FACIO

Organizační dokumentace

Řízení kvality

Interní audity

Systémy vnitřního hodnocení

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt