Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Hodnocení efektivity a kvality je vždy náročné, ale bez něj nelze dlouhodobě sledovat účinnost opatření ani motivovat pracovníky k lepším výsledkům.

Systémy vnitřního hodnocení

Během posledních desetiletí se do praxe dostala řada způsobů měření úspěšnosti firmy, efektivity vnitřní organizace a dosahování potřebné kvality. Spolu s nimi byly vyvinuty i různé metriky pro procesy, činnosti a produkty.

BSC - Balance Scorecard

BSC je jednou z nejznámějších metod stanovení hodících kritérií ve vztahu k podnikovým cílů. Základní 4 oblasti BSC nemusí vždy vyhovovat, ale v každém případě je vhodné se metodou inspirovat při vytváření vlastního modelu

ABC analýza

Praktická aplikace Paretova pravidla přináší klíčový prvek do interní analýzy, kterým je rozdělení na věci klíčové, důležité a nepodstatné. Samotná metoda je jednoduchá, ale její správná aplikace vyžaduje důkladné porozumění nákladům, což bývá pro řadu firem nečekaný problém. Rozhodně jde o metodu vhodnou pro správné nastavení úrovně detailu vnitřního controllingu.

Zavedední hodnocení podle cílů

PDQM vám pomůže aplikovat současné metodiky vnitřního hodnocení a s jejich pomocí odhalit ztráty a slabiny v řízení společnosti. Na základě výsledků pak vytvoříme nové mechanismy řízení zaměřené na cíle společnosti, efektivní hospodaření i motivaci všech řídících pracovníků.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Zlepšování procesů

Automatizace procesů FACIO

Organizační dokumentace

Řízení kvality

Interní audity

Systémy vnitřního hodnocení

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt