Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Členění dokumentace organizace

Většina organizací člení dokumentaci do hierarchického stromu a vychází přitom obvykle z prvního standardu kvality, který bylo třeba zavést.
Většina zejména výrobních podniků typicky na prvním místě vytváří střední úroveň tzv. technické směrnice, pak nižší - pracovní postupy a vyšší úroveň nahrazují nařízení vedení.
Organizace poskytující služby naopak často začínají na prvním místě politikou jakosti a standardy kvality služeb a teprve později, většinou společně s růstem organizace i počtu služeb, vznikají pracovní postupy.

Struktura firemní dokumentacePro dokumentaci je podstatné, aby byla přehledná a dobře strukturovaná. Pokud nelze potřebné informace nalézt v řádu minut, nebudou dokumentaci lidé používat. Je třeba myslet na nové pracovníky, kteří se potřebují rychle zorientovat i na kmenové zaměstnance, kteří "všemu rozumí", ale přesto jim prospěje, když občas "někam nahlédnou".

Firmy často řeší už samotné pojmenovávání dokumentů. Standardy kvality jako např. ISO 9001, CMMI, TQM apod. názvosloví - kromě nejvyšší úrovně - nepředepisují, ale je vhodné dodržovat obvyklé standardy, které usnadňují orientaci.

Příručka jakosti, nebo také politika jakosti, firemní politika apod. bývá souhrnný dokument na nejvyšší úrovni. Jeho rozsah se pohybuje od 5 do 100 stran. My doporučujeme kratší dokument, který přehledně obsahuje odkazy na všechny hlavní činnosti podniku. Většina firem dokument strukturuje přesně podle normy ISO 9001, ale pro praktické využití to nebývá optimální.

Klíčová je zejména struktura 2 a 3 úrovně dokumentace, směrnic, procesů a pracovních postupů. To jsou dokumenty, které zejména nováčci (ale i auditoři) berou do ruky nejčastěji a pokud se v dokumentech nevyznají, budou tápat. Ti komunikativnější se zeptají kolegů, ostatní budou plýtvat časem nebo si prostě postup vymyslí.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Zlepšování procesů

Automatizace procesů FACIO

Organizační dokumentace

Řízení kvality

Interní audity

Systémy vnitřního hodnocení

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt