Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Oblast řízení kvality se v mnoha firmách redukovala na potřebu získání certifikátu ISO 9001. Skutečné řízení kvality ale není o papírech, ale o zákaznících, kteří jsou spokojení a mají důvěru, že dostanou kvalitní dílo. PDQM má zkušenosti, jak toho skutečně dosáhnout a přitom udržet efektivitu a flexibilitu.

Řízení kvality

Pro oblast řízení kvality vzniklo mnoho standardů a PDQM má s řadou z nich dlouholeté zkušenosti

ISO 9001

Nejznámější standard, který i přes přezíravý postoj mnohých obsahuje esenci dobrý zkušeností, které skutečně pomáhají kvalitě práce, aniž by bránily efektivitě a flexibilitě. Je ale potřebné normě skutečně rozumět a sladit její realizaci i s firemními cíli a postupy.

Kromě standardu ISO 9001 zavádíme i další důležité standardy: ISO 10000 - řízení projektů, ISO 14000 - systém enviromentálního managementu, ISO 20000 - řízení služeb, ISO 27000 - řízení bezpečnosti a OHSAS 18000 - politka bezpečnosti. Máme zkušenosti se zavedením všech současně a postaráme se, aby jejich současná implementace byla efektivní a co nejméně náročná na výkonné pracovníky i management.

CMMI / ISO 15504 / SPICE

Standardy kvalitního řízení vývoje software pomáhají zejména softwarovým týmům definovat všechny činnosti, které kvalitní vývoj software vyžaduje. PDQM model CMMI, školí, zavádí i zajišťuje posouzení.

Automotive SPICE

Oborový standard, který definuje pravidla pro oblast vývoje v automobilovém průmyslu.

Implementace systému kvality

PDQM má zkušenosti se zaváděním i certifikací podle uvedených standardů. Pomáhá s jejich zavedením, tak, aby z nich firma skutečně těžila a byly pro kvalitu produkce i vnitřní organizaci skutečným přínosem.

PDQM disponuje řadou šablon, standardů i vzorové dokumentace, ale vždy pracuje s cílem vytvořit systém odpovídající potřebám konkrétního businessu a firmy. Nikdy nedodáváme procesní dokumentaci jako nástroj rychlého získání certifikátu, ale poskytujeme služby, které vaší firmě skutečně pomohou

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Zlepšování procesů

Automatizace procesů FACIO

Organizační dokumentace

Řízení kvality

Interní audity

Systémy vnitřního hodnocení

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt