Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Řízení procesů je široká oblast, se kterou se potká každá firma, která se rozvíjí a rozrůstá. Nastavení správných procesů musí vždy zohledňovat typ práce a produkce, ale i jedinečnost firmy na trhu a typ pracovníků, kteří ve firmě pracují. Úspěšné řízení a zlepšování procesů proto vyžaduje důkladné pochopení firmy, jejích klientů, cílů i zaměstnanců. PDQM proto s firmami spolupracuje dlouhodobě, protože jen tak může poskytnout nejlepší možnou pomoc

Řízení procesů

PDQM pomáhá se všemi oblastmi řízení procesů, od úvodních školení, přes řízení interního projektu zlepšování až po přípravu na certifikaci podle některé z norem kvality řízení.

Pro klienty vypracujeme hodnocení vnitřní efektivity, hodnocení vertikální i horizontální komunikace a spolupráce, spolupráce s klienty a navrhneme vylepšení. Zásadně spolupracujeme až do doby, kdy se prokážou skutečné přínosy naší pomoci.

Připravíme i interní dokumentaci a mechanismus vnitřního zlepšování tak, aby se efektivita práce stále zlepšovala.

Související školení

Pro efektivní definici a zlepšování procesů je potřebné rozumět jazyku pro popis procesů i vědět, jak definovat procesy efektivní, srozumitelné a také flexibilní. Nabízíme proto školení jazyka BPMN i školení Efektivního modelování procesů. I když se rozhodnete, že si procesy necháte zpracovat od nás, je důležité jejich popisu a vlastnostem rozumět. Školení jsou proto přirozenou součástí našich služeb (i když je samozřejmě realizujeme i samostatně).

Z našich projektů

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Zlepšování procesů

Automatizace procesů FACIO

Organizační dokumentace

Řízení kvality

Interní audity

Systémy vnitřního hodnocení

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt