Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Automatizace procesů

Automatizace procesů je důležitým krokem na cestě ke zvyšování efektivity v řadě oborů. Nastavení workflow je ale pouze jedním z mnoha kroků, které jsou při automatizaci důležité. Máme zkušenosti s celým procesem automatizace a známe i úskalí, která často způsobují neúspěchy.

Našim klientům pomáháme:

Neváhejte se na nás obrátit i v případě, že pochybujete o dalším vhodném postupu a přemýšlíte, co zlepšit, aby firma fungovala lépe.

Sami jsme tvůrci informačního systému FACIO Processes , příkladem jeho úspěšné implementace je OSS systém telekomunikačního operátora, kde systém řadu let řídí složité procesy provisioningu, asset managementu, kontraktory, i technický helpdesk. Naše pomoc klientům ale není svázána s konkrétním systémem a zaměřujeme se na pomoc organizační od správné definice procesů až po výběr vhodného řešení a kontrolu dodávky.

Automatizací procesů podporujeme všechny nevýrobní týmy od softwarových společností přes mediální organizace až po kreativně zaměřené agentury.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Zlepšování procesů

Automatizace procesů FACIO

Organizační dokumentace

Řízení kvality

Interní audity

Systémy vnitřního hodnocení

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt